Thu ngân sách nhà nước tăng 21,6%
Đây là số liệu do Bộ Tài chính công bố ngày 2-7. Thống kê cho thấy, 6 tháng đầu năm nay, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) ước đạt 242.430 tỷ đồng, đạt 52,5% dự toán, tăng 21,6% so với cùng kỳ năm 2009.
Đây là mức thu đạt khá so với những năm gần đây cả về tiến độ thực hiện và mức tăng trưởng. Bộ Tài chính cho biết, chi NSNN 6 tháng đầu năm ước đạt 273.080 tỷ đồng, tăng 21,3% so với cùng kỳ. Trong những tháng đầu năm, Bộ Tài chính đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ nhằm tập trung kiềm chế lạm phát. Công tác bình ổn giá, thanh tra, kiểm tra việc hình thành giá các mặt hàng thiết yếu... đã được triển khai đồng bộ tại nhiều địa phương, góp phần giữ ổn định thị trường và không xảy ra đột biến về giá.
(Nguồn: Hanoimoi )