Giá vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2014

Cập nhật: 8/12/2014 | 9:41:11 AM

THÔNG BÁO GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG LƯU THÔNG

TRÊN  THỊ  TRƯỜNG THÁNG 4 NĂM 2014

 

          Căn cứ Nghị định 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

          Căn cứ Thông tư 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

          Căn cứ Thông tư số 122/2010/TT-BTC ngày 12/8/2010 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13/11/2008 của Bộ Tài chính.

          Liên Sở: Tài chính - Xây dựng thông báo giá một số loại vật liệu xây dựng lưu thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu trong tháng 4 năm 2014 bao gồm:

1. Giá vật liệu lưu thông trên địa bàn khu vực thành phố, khu vực thị trấn các huyện (như phần A biểu phụ lục kèm theo).

Mức giá trong thông báo là mức tối đa, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và chi phí bốc lên, bốc xuống trên phương tiện bên mua lưu thông trên địa bàn khu vực thành phố, khu vực thị trấn các huyện.

2. Giá vật liệu do các tổ chức, cá nhân đăng ký, kê khai (như phần B biểu phụ lục kèm theo). Giá tại nơi sản xuất đã bao gồm thuế giá trị gia tăng và chi phí bốc lên phương tiện bên mua. Giá của các tổ chức, cá nhân kinh doanh đăng ký, kê khai giá bán tại trung tâm thành phố và các huyện đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, chi phí bốc lên, bốc xuống trên phương tiện bên mua.

Đối với giá vật tư, vật liệu trong thông báo giá Liên sở hàng tháng ngoài khu vực thị xã, thị trấn các huyện (có yếu tố vận chuyển) thì đã bao gồm chi phí bốc lên, chưa bao gồm các chi phí khác theo quy định.

Liên sở Tài chính - Xây dựng thông báo để các Chủ đầu tư và nhà thầu tham khảo./. 

Tải văn bản đính kèm: 
TIN ĐĂNG MỚI NHẤT
CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG
Thống kê truy nhập
  • Trang được mở: 1355
  • Khách trong ngày: 1269
  • Khách online: 215
  • Lượt khách: 1
Cục Tin học
Đăng ký tài sản
Văn bản pháp luật
Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu
Công báo Lai Châu
Bộ Tài chính