BẢNG GIÁ THỊ TRƯỜNG THÁNG 12 NĂM 2014

Cập nhật: 16/1/2015 | 3:56:47 PM


                                                                                                                                                                                                                                        Đơn vị tính: Đồng

số
Mặt hàng ĐVT Giá kỳ trước Giá kỳ này Tăng giảm Ghi chú
Mức %
1 (2) (3) 4 5 (6)=(5-4) 7 (8)
1 Giá bán lẻ            
1.001 Thóc tẻ thường            
  Thành phố Lai Châu đ/kg 9.000 9.000 0 0%  
  Huyện Tam Đường đ/kg   9.000      
  Huyện Phong Thổ đ/kg 8.000 8.000 0 0%  
  Huyện Than Uyên đ/kg 8.000 8.000 0 0%  
  Huyện Tân Uyên đ/kg 8.000 8.000 0 0%  
  Huyện Mường Tè đ/kg 9.000 9.000 0 0%  
  Huyện Sìn Hồ đ/kg   9.500      
  Huyện Nậm Nhùn đ/kg 9.000 9.000 0 0%  
1.002 Gạo tẻ thường            
  Thành phố Lai Châu đ/kg 12.500 12.500 0 0%  
  Huyện Tam Đường đ/kg   12.000      
  Huyện Phong Thổ đ/kg 14.000 14.000 0 0%  
  Huyện Than Uyên đ/kg 13.500 13.500 0 0%  
  Huyện Tân Uyên đ/kg 14.000 14.000 0 0%  
  Huyện Mường Tè đ/kg 17.500 17.500 0 0%  
  Huyện Sìn Hồ đ/kg   16.000      
  Huyện Nậm Nhùn đ/kg 16.000 16.000 0 0%  
2 Giá một số mặt hàng tại địa bàn Thành phố Lai Châu            
2.001 Gạo tám thơm Điện Biên đ/kg 17.000 17.000 0 0%  
2.002 Gạo sén cù đ/kg 23.000 23.000 0 0%  
2.003 Gạo nếp ngon đ/kg 25.000 25.000 0 0%  
2.004 Thịt lợn thăn  đ/kg 100.000 95.000 -5.000 -5%  
2.005 Thịt lợn mông sấn  đ/kg 90.000 85.000 -5.000 -6%  
2.006 Thịt bò thăn loại I đ/kg 250.000 250.000 0 0%  
2.007 Gà công nghiệp làm sẵn đ/kg 110.000 110.000 0 0%  
2.008 Gà ta còn sống đ/kg 160.000 160.000 0 0%  
2.009 Cá trắm khúc đ/kg 120.000 120.000 0 0%  
2.010 Cá biển loại 4 đ/kg 80.000 80.000 0 0%  
2.011 Cá thu đông lạnh (cá khúc) đ/kg 190.000 190.000 0 0%  
2.012 Giò lụa đ/kg 130.000 130.000 0 0%  
2.013 Rau muống đ/mớ 5.000 5.000 0 0%  
2.014 Bí đỏ đ/kg 12.000 12.000 0 0%  
2.015 Cà chua đ/kg 20.000 20.000 0 0%  
2.016 Dầu ăn thực vật (Neptune) đ/lít 45.000 45.000 0 0%  
2.017 Muối hạt đ/kg 5.000 5.000 0 0%  
2.018 Đường RE  đ/kg 22.000 22.000 0 0%  
2.019 Sữa ông thọ giật nắp đ/hộp 25.000 25.000 0 0%  
2.020 Bia hộp HN/SG đ/kiện 210.000 210.000 0 0%  
2.021 Cocacola chai đ/kiện 186.000 186.000 0 0%  
2.022 7 Up lon đ/kiện 175.000 175.000 0 0%  
2.023 Rượu vang Đà Lạt đ/chai 58.000 58.000 0 0%  
2.024 Thuốc cảm thông thường đ/vỉ/10viên 10.000 10.000 0 0% Panadol
2.025 Thuốc Ampi nội 250mg đ/vỉ 8.000 8.000 0 0%  
2.026 Thuốc bảo vệ thực vật Kabim 30WP 10g/gói 6.000 6.000 0 0%  
2.027 Thuốc bảo vệ thực vật Actara 1gr/gói 6.000 6.000 0 0%  
2.028 Thức ăn chăn nuôi sản xuất CN đ/kg 14.000 14.000 0 0%  
2.029 Lốp xe máy nội Loại 1 đ/chiếc 210.000 210.000 0 0%  
2.030 Tivi 21'LG đ/chiếc 2.200.000 2.200.000 0 0%  
2.031 Tủ lạnh 150l 2 cửa electrolux đ/chiếc 4.900.000 4.900.000 0 0%  
2.032 Phân U rê đ/kg 8.200 8.200 0 0%  
2.033 Phân NPK Lào Cai đ/kg 5.000 5.000 0 0%  
2.034 Kali đ/kg 9.500 9.500 0 0%  
2.035 Xi măng Hải phòng PC30 đ/bao 50kg 105.000 105.000 0 0%  
2.036 Thép XD phi 6-8 (Tisco Thái Nguyên) đ/kg 15.900 15.900 0 0%  
2.037 Ống nhựa Tiền Phong phi 90C1 đ/mét 49.300 49.300 0 0%  
2.038 Ống nhựa Tiền Phong phi 21C1 đ/mét 7.800 7.800 0 0%  
2.039 Xăng 92 đ/lít 20.650 20.650 0 0%  
2.040 Dầu hỏa đ/lít 19.630 19.630 0 0%  
2.041 Điêden 0,05s đ/lít 19.020 19.020 0 0%  
2.042 Gas Petrolimex đ/b/12kg 441.012 441.012 0 0%  
2.043 Cước vận tải ô tô            
  Lai Châu <=> Hà Nội đ/vé 350.000 330.000 -20.000 -6%  
  Lai Châu <=> Lào Cai đ/vé 80.000 80.000 0 0%  
  Lai Châu <=> Sìn Hồ đ/vé 50.000 45.000 -5.000 -11%  
  Lai Châu <=> Mường Tè đ/vé 150.000 140.000 -10.000 -7%  
  Lai Châu <=> Than Uyên đ/vé 75.000 70.000 -5.000 -7%  
  Cước taxi (Taxi Bình Minh) đ/km đầu tiên 14.000 14.000 0 0%  
2.044 Công may quần âu nam/ nữ đ/chiếc 120.000 120.000 0 0%  
2.045 Photo giấy A4            
  Photo 2 mặt đ/tờ 500 500 0 0%  
  Photo 1 mặt đ/tờ 350 350 0 0%  
2.046 Photo giấy A3            
  Photo 2 mặt đ/tờ 1.200 1.200 0 0%  
  Photo 1 mặt đ/tờ 700 700 0 0%  
2.047 Trông giữ xe máy đ/lần/chiếc 2.000 2.000 0 0%  
2.048 Vàng 99,9%(vàng trang sức)            
  Mua vào đ/chỉ 3.220.000 3.130.000 -90.000 -3%  
  Bán ra đ/chỉ 3.290.000 3.180.000 -110.000 -3%  
3 Giá mua nông sản tại địa bàn Thành phố lai Châu            
3.001 Lợn hơi đ/kg 40.000 40.000 0 0%  
3.002 Ngô hạt đ/kg 8.500 8.500 0 0%  
3.003 Búp chè xanh đ/kg 5.500 5.500 0 0%  
4 Giá mua nông sản tại địa bàn thị trấn Sìn Hồ          
4.001 Sắn tươi đ/kg   7.000      
4.002 Ngô hạt đ/kg   8.500      
5 Giá sữa trẻ em dưới 06 tuổi tại địa bàn thành phố            
5.001 Sữa Dielac Alpha 123 HT (900g) đ/hộp 185.000 185.000 0 0%  
5.002 Sữa Dielac Alpha Step 2 HT (900g) đ/hộp 235.000 235.000 0 0%  
5.003 Sữa Dielac Alpha 123 HG (400g) đ/hộp 105.000 105.000 0 0%  
5.004 Sữa Dielac Pedia 1+ HT (900g) đ/hộp 315.000 315.000 0 0%  
5.005 Sữa Dielac Alpha Step 1 HT (400g) đ/hộp 125.000 125.000 0 0%  
5.006 Sữa Dielac Alpha Step 1 HT (900g) đ/hộp 245.000 245.000 0 0%  
5.007 Sữa Dielac Optimum Step 1 (400g) đ/hộp 192.000 192.000 0 0%  
5.008 Sữa Dielac Optimum Step 2 (400g) đ/hộp 190.000 190.000 0 0%  
5.009 Sữa Dielac Optimum Step 3 (400g) đ/hộp 185.000 185.000 0 0%  
5.010 Sữa Dielac Optimum Step 4 (400g) đ/hộp 160.000 160.000 0 0%  
5.011 Sữa Dielac Optimum Step 1 (900g) đ/hộp 388.000 388.000 0 0%  
5.012 Sữa Dielac Optimum Step 2 (900g) đ/hộp 389.000 389.000 0 0%  
5.013 Frisolac gold 1 (400g) đ/hộp 223.000 223.000 0 0%  
5.014 Frisolac gold 1 (900g) đ/hộp 456.000 456.000 0 0%  
5.015 Frisolac gold 2 (900g) đ/hộp 446.000 446.000 0 0%  
5.016 Frisolac gold 2 (400g) đ/hộp 239.000 239.000 0 0%  
5.017 Frisolac gold 3 (900g) đ/hộp 406.000 406.000 0 0%  
5.018 Frisolac gold 3 (400g) đ/hộp 219.000 219.000 0 0%  
5.019 Frisolac gold 4 (900g) đ/hộp 383.000 383.000 0 0%  
5.020 Abbott Grow 3 (900g) đ/hộp 332.000 332.000 0 0%  
5.021 Similac GainPlus IQ (900g) đ/hộp 405.000 405.000 0 0%  

 

TIN ĐĂNG MỚI NHẤT
CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG
Thống kê truy nhập
  • Trang được mở: 1357
  • Khách trong ngày: 1271
  • Khách online: 217
  • Lượt khách: 1
Cục Tin học
Đăng ký tài sản
Văn bản pháp luật
Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu
Công báo Lai Châu
Bộ Tài chính