Báo cáo tình hình giá thị trường tháng 8 năm 2019
Ngày 03 tháng 9 năm 2019, Sở Tài chính đã phát hành văn bản số 1481/BC-STC Báo cáo giá thị trường tháng 8/2019

Bấm vào đây để tải tài liệu

(Nguồn: Sở Tài chính )