Báo cáo tình hình giá thị trường tháng 5 năm 2019
Ngày 03 tháng 6 năm 2019, Sở Tài chính đã phát hành văn bản số 780/BC-STC Báo cáo giá thị trường tháng 5/2019

Bấm vào đây để tải tài liệu

(Nguồn: )