TRANG CHỦ GIỚI THIỆU SỞ TIN TỨC - SỰ KIỆN HỆ THỐNG VĂN BẢN HỎI ĐÁP VỀ CSTC CÔNG KHAI NGÂN SÁCH NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
TRANG CHỦ > Một số mặt hàng thiết yếu Bản in  |  Gửi thư  |  Kênh RSS
BẢNG GIÁ THỊ TRƯỜNG THÁNG 10 NĂM 2014
            (ĐVT: đồng)

số
Mặt hàng ĐVT Giá kỳ trước Giá kỳ này Tăng giảm Ghi chú
Mức %
1 (2) (3) 4 5 (6)=(5-4) 7 (8)
1 Giá bán lẻ            
1.001 Thóc tẻ thường            
  Thành phố Lai Châu đ/kg 9.000 9.000 0 0%  
  Huyện Tam Đường đ/kg 9.000 9.000 0 0%  
  Huyện Phong Thổ đ/kg 9.000 8.000 -1.000 -11%  
  Huyện Than Uyên đ/kg 8.000 8.000 0 0%  
  Huyện Tân Uyên đ/kg 8.500 8.500 0 0%  
  Huyện Mường Tè đ/kg 9.000 9.000 0 0%  
  Huyện Sìn Hồ đ/kg 9.500 9.500 0 0%  
  Huyện Nậm Nhùn đ/kg 9.000 9.000 0 0%  
1.002 Gạo tẻ thường            
  Thành phố Lai Châu đ/kg 12.500 12.500 0 0%  
  Huyện Tam Đường đ/kg 12.000 12.000 0 0%  
  Huyện Phong Thổ đ/kg 14.500 14.000 -500 -3%  
  Huyện Than Uyên đ/kg 13.500 14.200 700 5%  
  Huyện Tân Uyên đ/kg 14.000 15.000 1.000 7%  
  Huyện Mường Tè đ/kg 16.500 17.500 1.000 6%  
  Huyện Sìn Hồ đ/kg 16.000 16.000 0 0%  
  Huyện Nậm Nhùn đ/kg 16.000 16.000 0 0%  
2 Giá một số mặt hàng tại địa bàn Thành phố Lai Châu            
2.001 Gạo tám thơm Điện Biên đ/kg 17.000 17.000 0 0%  
2.002 Gạo sén cù đ/kg 23.000 23.000 0 0%  
2.003 Gạo nếp ngon đ/kg 23.000 25.000 2.000 8%  
2.004 Thịt lợn thăn  đ/kg 100.000 100.000 0 0%  
2.005 Thịt lợn mông sấn  đ/kg 90.000 90.000 0 0%  
2.006 Thịt bò thăn loại I đ/kg 250.000 250.000 0 0%  
2.007 Gà công nghiệp làm sẵn đ/kg 110.000 110.000 0 0%  
2.008 Gà ta còn sống đ/kg 170.000 170.000 0 0%  
2.009 Cá trắm khúc đ/kg 120.000 120.000 0 0%  
2.010 Cá biển loại 4 đ/kg 80.000 80.000 0 0%  
2.011 Cá thu đông lạnh (cá khúc) đ/kg 190.000 190.000 0 0%  
2.012 Giò lụa đ/kg 130.000 130.000 0 0%  
2.013 Rau muống đ/mớ 5.000 5.000 0 0%  
2.014 Bí đỏ đ/kg 8.000 12.000 4.000 33%  
2.015 Cà chua đ/kg 25.000 20.000 -5.000 -25%  
2.016 Dầu ăn thực vật (Neptune) đ/lít 45.000 45.000 0 0%  
2.017 Muối hạt đ/kg 5.000 5.000 0 0%  
2.018 Đường RE  đ/kg 24.000 24.000 0 0%  
2.019 Sữa ông thọ giật nắp đ/hộp 25.000 25.000 0 0%  
2.020 Bia hộp HN/SG đ/kiện 210.000 210.000 0 0%  
2.021 Cocacola chai đ/kiện 186.000 186.000 0 0%  
2.022 7 Up lon đ/kiện 175.000 175.000 0 0%  
2.023 Rượu vang Đà Lạt đ/chai 58.000 58.000 0 0%  
2.024 Thuốc cảm thông thường đ/vỉ/10viên 10.000 10.000 0 0% Panadol
2.025 Thuốc Ampi nội 250mg đ/vỉ 8.000 8.000 0 0%  
2.026 Thuốc bảo vệ thực vật Kabim 30WP 10g/gói 6.000 6.000 0 0%  
2.027 Thuốc bảo vệ thực vật Actara 1gr/gói 6.000 6.000 0 0%  
2.028 Thức ăn chăn nuôi sản xuất CN đ/kg 14.000 14.000 0 0%  
2.029 Lốp xe máy nội Loại 1 đ/chiếc 210.000 210.000 0 0%  
2.030 Tivi 21'LG đ/chiếc 2.200.000 2.200.000 0 0%  
2.031 Tủ lạnh 150l 2 cửa electrolux đ/chiếc 4.900.000 4.900.000 0 0%  
2.032 Phân U rê đ/kg 8.200 8.200 0 0%  
2.033 Phân NPK Lào Cai đ/kg 5.000 5.000 0 0%  
2.034 Kali đ/kg 9.500 9.500 0 0%  
2.035 Xi măng Hải phòng PC30 đ/bao 50kg 105.000 105.000 0 0%  
2.036 Thép XD phi 6-8 (Tisco Thái Nguyên) đ/kg 15.950 15.900 -50 0%  
2.037 Ống nhựa Tiền Phong phi 90C1 đ/mét 49.300 49.300 0 0%  
2.038 Ống nhựa Tiền Phong phi 21C1 đ/mét 7.800 7.800 0 0%  
2.039 Xăng 92 đ/lít 24.180 23.340 -840 -4%  
2.040 Dầu hỏa đ/lít 22.100 20.910 -1.190 -6%  
2.041 Điêden 0,05s đ/lít 21.930 20.640 -1.290 -6%  
2.042 Gas Petrolimex đ/b/12kg 445.368 441.012 -4.356 -1%  
2.043 Cước vận tải ô tô            
  Lai Châu <=> Hà Nội đ/vé 350.000 350.000 0 0%  
  Lai Châu <=> Lào Cai đ/vé 80.000 80.000 0 0%  
  Lai Châu <=> Sìn Hồ đ/vé 50.000 50.000 0 0%  
  Lai Châu <=> Mường Tè đ/vé 150.000 150.000 0 0%  
  Lai Châu <=> Than Uyên đ/vé 75.000 75.000 0 0%  
  Cước taxi (Taxi Bình Minh) đ/km đầu tiên 14.000 14.000 0 0%  
2.044 Công may quần âu nam/ nữ đ/chiếc 120.000 120.000 0 0%  
2.045 Photo giấy A4            
  Photo 2 mặt đ/tờ 500 500 0 0%  
  Photo 1 mặt đ/tờ 350 350 0 0%  
2.046 Photo giấy A3            
  Photo 2 mặt đ/tờ 1.200 1.200 0 0%  
  Photo 1 mặt đ/tờ 700 700 0 0%  
2.047 Trông giữ xe máy đ/lần/chiếc 2.000 2.000 0 0%  
2.048 Vàng 99,9%(vàng trang sức)            
  Mua vào đ/chỉ 3.230.000 3.220.000 -10.000 0%  
  Bán ra đ/chỉ 3.299.000 3.290.000 -9.000 0%  
3 Giá mua nông sản tại địa bàn Thành phố lai Châu            
3.001 Lợn hơi đ/kg 40.000 40.000 0 0%  
3.002 Ngô hạt đ/kg 8.500 8.500 0 0%  
3.003 Búp chè xanh đ/kg 5.500 5.500 0 0%  
4 Giá sữa trẻ em dưới 06 tuổi tại địa bàn thành phố            
4.001 Sữa Dielac Alpha 123 HT (900g) đ/hộp 186.000 186.000 0 0%  
4.002 Sữa Dielac Alpha Step 2 HT (900g) đ/hộp 235.000 235.000 0 0%  
4.003 Sữa Dielac Alpha 123 HG (400g) đ/hộp 105.000 105.000 0 0%  
4.004 Sữa Dielac Pedia 1+ HT (900g) đ/hộp 315.000 315.000 0 0%  
4.005 Sữa Dielac Alpha Step 1 HT (400g) đ/hộp 125.000 125.000 0 0%  
4.006 Sữa Dielac Alpha Step 1 HT (900g) đ/hộp 245.000 245.000 0 0%  
4.007 Sữa Dielac Optimum Step 1 (400g) đ/hộp 192.000 192.000 0 0%  
4.008 Sữa Dielac Optimum Step 2 (400g) đ/hộp 190.000 190.000 0 0%  
4.009 Sữa Dielac Optimum Step 3 (400g) đ/hộp 185.000 185.000 0 0%  
4.010 Sữa Dielac Optimum Step 4 (400g) đ/hộp 160.000 160.000 0 0%  
4.011 Sữa Dielac Optimum Step 1 (900g) đ/hộp 388.000 388.000 0 0%  
4.012 Sữa Dielac Optimum Step 2 (900g) đ/hộp 389.000 389.000 0 0%  
4.013 Frisolac gold 1 (400g) đ/hộp 223.000 223.000 0 0%  
4.014 Frisolac gold 1 (900g) đ/hộp 456.000 456.000 0 0%  
4.015 Frisolac gold 2 (900g) đ/hộp 446.000 446.000 0 0%  
4.016 Frisolac gold 2 (400g) đ/hộp 239.000 239.000 0 0%  
4.017 Frisolac gold 3 (900g) đ/hộp 406.000 406.000 0 0%  
4.018 Frisolac gold 3 (400g) đ/hộp 219.000 219.000 0 0%  
4.019 Frisolac gold 4 (900g) đ/hộp 383.000 383.000 0 0%  
4.020 Abbott Grow 3 (900g) đ/hộp 332.000 332.000 0 0%  
4.021 Similac GainPlus IQ (900g) đ/hộp 405.000 405.000 0 0%  

1%/lfp�E�G x:num="405000">405.000 0 0%   d%;/etp�E�G x:num="405000">405.000 405.000 0 0%       

(Nguồn: Sở Tài chính )
Share |
CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG
BẢNG GIÁ THỊ TRƯỜNG THÁNG 9 NĂM 2014 (5/12/2014)
BẢNG GIÁ THỊ TRƯỜNG THÁNG 8 NĂM 2014 (5/12/2014)
BẢNG GIÁ THỊ TRƯỜNG THÁNG 7 NĂM 2014 (5/12/2014)
BẢNG GIÁ THỊ TRƯỜNG THÁNG 6 NĂM 2014 (5/12/2014)
BẢNG GIÁ THỊ TRƯỜNG THÁNG 5 NĂM 2014 (5/12/2014)
BẢNG GIÁ THỊ TRƯỜNG THÁNG 4 NĂM 2014 (5/12/2014)
BẢNG GIÁ THỊ TRƯỜNG THÁNG 3 NĂM 2014 (5/12/2014)
BẢNG GIÁ THỊ TRƯỜNG THÁNG 2 NĂM 2014 (5/12/2014)
BẢNG GIÁ THỊ TRƯỜNG THÁNG 1 NĂM 2014 (5/12/2014)
Bảng giá thị trường tháng 7 năm 2013 (30/7/2013)

Trang được mở: 228

Khách trong ngày: 102

Khách online: 29

Lượt khách: 1

Thông báo thay đổi địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính
Giấy mời
Công văn 7078/BTC-KBNN ngày 30/5/2017 về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Mục lục Ngân sách nhà nước
PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH RA LỜI KÊU GỌI THI ĐUA ÁI QUỐC (11/6/1948-11/6/2018)
XIN Ý KIẾN THAM GIA VÀO BẢNG GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
Dự thảo Nghị quyết Quy định Về chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Lai Châu (Lần 3)
THÔNG BÁO CỬ NGƯỜI PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ
THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Thông báo tình hình công khai vốn đầu tư XDCB quý III năm 2016
Sở Tài chính: Công văn xin ý kiến tham gia vào các dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh
Tdoffice
Thông báo mời họp của UBND tỉnh
Cung cấp số liệu để các cơ quan, đơn vị tải về.
Giải pháp thuế giá trị gia tăng theo tinh thần Nghị quyết số 37/NQ-CP
Điều hành kinh doanh xăng dầu
Ký kết bản Hiệp định vay tài trợ cho Dự án Y tế Việt Nam
Công tác điều hành giá xăng dầu hiện nay
Kết quả Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN lần thứ 15, ngày 07-08/4/2011, tại Bali, Indonesia
Nội dung Thông tư số 52/2011/TT-BTC ngày 22/4/2011
Điều hành giá và sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng, dầu
Tiếp Chủ tịch KfW và Lễ ký 2 Hiệp định với KfW
Lễ ký Hiệp định vay vốn Quỹ Cô Oét
Cục Tin học
Cải cách thủ tục hành chính
Đăng ký tài sản
Văn bản pháp luật
Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu
Công báo Lai Châu
Bộ Tài chính
Quảng cáo cuối trang