BẢNG GIÁ THỊ TRƯỜNG THÁNG 8 NĂM 2016
(Nguồn: Sở Tài chính Lai Châu )