Tuyên truyền, thông tin về cuộc thi GreenTech “Sáng kiến, giải pháp, mô hình giảm thiểu và xử lý chất thải rắn sinh hoạt”

Cập nhật: 10/4/2020 | 9:12:40 AM

Ngày 09/4/2020, Chi đoàn Thanh niên Sở Tài chính đã tuyên truyền, thông tin tới toàn thể đoàn viên thanh niên thể lệ Cuộc thi GreenTech – “Sáng kiến, giải pháp, mô hình giảm thiểu và xử lý chất thải rắn sinh hoạt” do Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì tổ chức

Cuộc thi GreenTech được tổ chức nhằm tìm ra những giải pháp khả thi, hiệu quả cao trong giảm thiểu, xử lý và quản lý chất thải rắn sinh hoạt để nhân rộng nhằm cải thiện môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống.

1. Nội dung cuộc thi bao gồm 3 hạng mục: Hạng mục I – Sáng kiến, ý tưởng giảm thiểu và xử lý chất thải rắn sinh hoạt; Hạng mục II – Giải pháp công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt có sự tham gia của cộng đồng; Hạng mục III – Mô hình quản lý, giảm thiểu và xử lý chất thải rắn sinh hoạt có sự tham gia của cộng đồng.

2. Đối tượng tham gia của cuộc thi bao gồm tất cả các cá nhân, cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức và cộng đồng trên toàn quốc có các sáng kiến, giải pháp và mô hình giảm thiểu và xử lý chất thải rắn sinh hoạt hiệu quả.

3. Địa chỉ gửi hồ sơ:

- Đối với hồ sơ bản cứng gửi qua đường bưu điện: Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường, địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà Báo Tài nguyên và Môi trường, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội;

- Đối với hồ sơ bản điện tử: gửi vào hòm thư điện tử: Greentech.monre@gmail.com.

4. Thời gian tiếp nhận hồ sơ tham dự cuộc thi từ 01/01 đến 30/06/2020.

Thể lệ cuộc thi, mẫu hồ sơ đăng ký dự thi và các thông tin chi tiết của cuộc thi xem tại trang web cuộc thi http://greentech.info.vn/ hoặc trang web của Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường http://tainguyenmoitruong.gov.vn/

(Nguồn: Chi đoàn Thanh niên)

TIN ĐĂNG MỚI NHẤT
CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG
Thống kê truy nhập
  • Trang được mở: 824
  • Khách trong ngày: 685
  • Khách online: 50
  • Lượt khách: 1
Công khai ngân sách
Quản lý văn bản
Thông báo mời họp của UBND tỉnh
Fanpage UBND tinh
Cải cách thủ tục hành chính
Đăng ký tài sản
Văn bản pháp luật
Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu
Công báo Lai Châu
Bộ Tài chính