Phát động tham gia cuộc thi "Tìm hiểu 110 năm thành lập tỉnh, 70 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, 15 năm chia tách, thành lập tỉnh Lai Châu mới"

Cập nhật: 8/1/2019 | 9:26:49 AM

Ngày 08 tháng 01 năm 2019, Đảng ủy Sở Tài chính phát hành Công văn số 04-CV/ĐU về việc Phát động tham gia cuộc thi "Tìm hiểu 110 năm thành lập tỉnh, 70 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, 15 năm chia tách, thành lập tỉnh Lai Châu mới"

Tải văn bản đính kèm: 

(Nguồn: Sở Tài chính)

TIN ĐĂNG MỚI NHẤT
Thống kê truy nhập
  • Trang được mở: 854
  • Khách trong ngày: 721
  • Khách online: 58
  • Lượt khách: 1
Công khai ngân sách
Quản lý văn bản
Thông báo mời họp của UBND tỉnh
Fanpage UBND tinh
Cải cách thủ tục hành chính
Đăng ký tài sản
Văn bản pháp luật
Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu
Công báo Lai Châu
Bộ Tài chính