Công văn số 43-CV/ĐU ngày 08/5/2019 của Đảng ủy Sở Tài chính về việc hướng dẫn nội dung tuyên truyền.

Cập nhật: 15/5/2019 | 9:07:07 AM

Thực hiện Công văn số 74-HD/BTG ngày 22/4/2019 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối về việc hướng dẫn nội dung tuyên truyền tháng 5/2019; Công văn số 73-HD/BTG ngày 24/4/2019 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối về việc hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh (19/5/1950 - 19/5/2019). Đảng ủy Sở Tài chính xây dựng hướng dẫn nội dung tuyên truyền.

Tải văn bản đính kèm: 

(Nguồn: Sở Tài chính)

TIN ĐĂNG MỚI NHẤT
CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG
Thống kê truy nhập
  • Trang được mở: 814
  • Khách trong ngày: 674
  • Khách online: 44
  • Lượt khách: 1
Công khai ngân sách
Quản lý văn bản
Thông báo mời họp của UBND tỉnh
Fanpage UBND tinh
Cải cách thủ tục hành chính
Đăng ký tài sản
Văn bản pháp luật
Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu
Công báo Lai Châu
Bộ Tài chính