Tài chính Lai Châu sau 15 năm nhìn lại

Cập nhật: 28/8/2020 | 6:34:28 PM
Lai Châu - vùng đất phên dậu của Tổ quốc, nơi hội tụ 20 dân tộc anh em. Trải qua bao gian gian khó trầm hùng của lịch sử. Dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, thời đại nào, đồng bào anh em các dân tộc Lai Châu luôn một lòng đoàn kết, cùng nhau kề vai sát cánh trong công cuộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm, bảo vệ quê hương đất nước… Mới đó mà đã hơn 15 năm dựng xây, phát triển, và Lai Châu hôm nay đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh - Miền đất mới ấy đang ngày ngày đổi thay.
  • Xem tin theo ngày
Thống kê truy nhập
  • Trang được mở: 45
  • Khách trong ngày: 24
  • Khách online: 14
  • Lượt khách: 1
Công khai ngân sách
Quản lý văn bản
Thông báo mời họp của UBND tỉnh
Cục Tin học
Cải cách thủ tục hành chính
Đăng ký tài sản
Văn bản pháp luật
Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu
Công báo Lai Châu
Bộ Tài chính