TRANG CHỦ GIỚI THIỆU SỞ TIN TỨC - SỰ KIỆN HỆ THỐNG VĂN BẢN HỎI ĐÁP VỀ CSTC CÔNG KHAI NGÂN SÁCH NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG HOẠT ĐỘNG CƠ QUAN ĐOÀN THỂ
TRANG CHỦ > Hệ thống văn bản > Văn bản Điều hành Bản in  |  Gửi thư
Công văn số 16/STC-GCS ngày 05 tháng 01 năm 2019 của Sở Tài chính
Công văn yêu cầu giảm giá cước vận tải và kê khai lại giá.
Share |
CÁC VĂN BẢN ĐÃ ĐĂNG
Công văn của Tổng cục Thuế số 1373/TCT-TVQT (4/5/2011)
Công văn của Tổng cục Thuế số 1297/TCT-VP (4/5/2011)
Công văn của Tổng cục Thuế số 1267/TCT-CS (4/5/2011)
Công văn của Tổng cục Thuế số 1265/TCT-CS (4/5/2011)
Công văn của Tổng cục Thuế số 1205/TCT-CS (4/5/2011)
Công văn của Bộ Tài chính số 4271/BTC-TCT (4/5/2011)
Công văn của Bộ Tài chính số 4156/BTC-TCT (4/5/2011)
Công văn của Tổng cục Thuế số 1005/TCT-CS (4/5/2011)
Công văn của Bộ Tài chính số 4017/BTC-TCT (4/5/2011)
Công văn của Bộ Tài chính số 4016/BTC-TCT (4/5/2011)
Quyết định của Bộ Tài chính số 645/QĐ-BTC (4/5/2011)
Công văn của Tổng cục Thuế số 908/TCT-CS (4/5/2011)
Công văn của Bộ Tài chính số 3490/BTC-TCT (4/5/2011)
Công văn của Tổng cục Thuế số 701/TCT-CS (4/5/2011)
Công văn của Tổng cục Thuế số 659/TCT-VP (4/5/2011)

Trang được mở: 152

Khách trong ngày: 89

Khách online: 38

Lượt khách: 1

Thông báo bán đấu giá cổ phần
Thông báo thay đổi địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính
Giấy mời
Công văn 7078/BTC-KBNN ngày 30/5/2017 về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Mục lục Ngân sách nhà nước
PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH RA LỜI KÊU GỌI THI ĐUA ÁI QUỐC (11/6/1948-11/6/2018)
XIN Ý KIẾN THAM GIA VÀO BẢNG GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
Dự thảo Nghị quyết Quy định Về chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Lai Châu (Lần 3)
THÔNG BÁO CỬ NGƯỜI PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ
THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Thông báo tình hình công khai vốn đầu tư XDCB quý III năm 2016
Quản lý văn bản
Thông báo mời họp của UBND tỉnh
Cung cấp số liệu để các cơ quan, đơn vị tải về.
Giải pháp thuế giá trị gia tăng theo tinh thần Nghị quyết số 37/NQ-CP
Điều hành kinh doanh xăng dầu
Ký kết bản Hiệp định vay tài trợ cho Dự án Y tế Việt Nam
Công tác điều hành giá xăng dầu hiện nay
Kết quả Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN lần thứ 15, ngày 07-08/4/2011, tại Bali, Indonesia
Nội dung Thông tư số 52/2011/TT-BTC ngày 22/4/2011
Điều hành giá và sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng, dầu
Tiếp Chủ tịch KfW và Lễ ký 2 Hiệp định với KfW
Lễ ký Hiệp định vay vốn Quỹ Cô Oét
Cục Tin học
Cải cách thủ tục hành chính
Đăng ký tài sản
Văn bản pháp luật
Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu
Công báo Lai Châu
Bộ Tài chính
Quảng cáo cuối trang