LỊCH SỬ TÀI CHÍNH VIỆT NAM

Bộ trưởng tài chính qua các thời kỳ

Giai đoạn 1945-1954

Giai đoạn 1955-1975

Giai đoạn 1976-1980

Giai đoạn 1981-1985

Giai đoạn 1986-1990

Giai đoạn 1991-2000

Thống kê truy nhập
  • Trang được mở: 389
  • Khách trong ngày: 338
  • Khách online: 60
  • Lượt khách: 1
Công khai ngân sách
Quản lý văn bản
Thông báo mời họp của UBND tỉnh
Fanpage UBND tinh
Cải cách thủ tục hành chính
Đăng ký tài sản
Văn bản pháp luật
Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu
Công báo Lai Châu
Bộ Tài chính