TRANG CHỦ > Giới thiệu sở > Lãnh đạo sở
Họ và tên: Trần Xuân Chiến
Ngày sinh: 08/08/1960
Quê quán: Xã Hồng Lý - Huyện Lý Nhân - Tỉnh Hà Nam
Chức vụ: Giám đốc
Điện thoại: (0231) 3 876440
Họ và tên: Dương Quốc Hoàn
Ngày sinh: 15/08/1978
Quê quán: Xã Thọ Thế - Huyện Triệu Sơn - Tỉnh Thanh Hóa
Chức vụ: Phó Giám đốc
Điện thoại: (02133).876525
Họ và tên: Lò Văn Duy
Ngày sinh: 16/4/1972
Quê quán: Xã Na Lay - Thị xã Mường Lay - Tỉnh Điện Biên
Chức vụ: Phó Giám đốc
Điện thoại: (02133).876525
Họ và tên: Lê Tuấn Anh
Ngày sinh: 27/12/1970
Quê quán: Xã Tân Dân - Huyện An Lão - Thành phố Hải Phòng
Chức vụ: Phó Giám đốc
Điện thoại: (02133). 877557
Trang  1 / 1 1
Thống kê truy nhập
  • Trang được mở: 75
  • Khách trong ngày: 75
  • Khách online: 73
  • Lượt khách: 1
Công khai ngân sách
Quản lý văn bản
Thông báo mời họp của UBND tỉnh
Cục Tin học
Cải cách thủ tục hành chính
Đăng ký tài sản
Văn bản pháp luật
Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu
Công báo Lai Châu
Bộ Tài chính