TRANG CHỦ GIỚI THIỆU SỞ TIN TỨC - SỰ KIỆN HỆ THỐNG VĂN BẢN HỎI ĐÁP VỀ CSTC CÔNG KHAI NGÂN SÁCH NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG HOẠT ĐỘNG CƠ QUAN ĐOÀN THỂ
TRANG CHỦ > Giới thiệu sở > Đơn vị trực thuộc
1- Chức năng:

 Thực hiện các dịch vụ tư vấn và cung cấp thông tin về chính sách, pháp luật, chế độ quản lý thuộc các lĩnh vực: giá cả, thương mại, quản lý tài sản nhà nước, lập và thẩm định phương án đền bù và giải toả.

2- Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Cung cấp thông tin về chính sách, pháp luật, chế độ quản lý thuộc các lĩnh vực: giá cả, thương mại, quản lý tài sản nhà nước, quản lý tái chính về đất đai, bất động sản.

- Tổ chức (hoặc phối hợp) tập huấn, bồi dưỡng kiến thức chính sách pháp luật chế độ quản lý về tài chính, giá cả, quản lý về tài sản về đất đai và bất động sản.

- Khảo sát cung cấp thông tin về giá cả, thị trường (bao gồm giá trị thị trường và giá trị phi thị trường) làm cơ sở cho việc thẩm định giá.

- Thực hiện các dịch vụ tư vấn về đền bù giải toả như: xây dựng phương án đền bù giải toả, thẩm định phương án đền bù giải toả (bao gồm thẩm định dự toán chi phí hoạt động của Hội đồng giải toả đền bù huyện, thị), thẩm định chi phí thực hiện bồi thường làm cơ sở cho các chủ đầu tư trình phệ duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án.

- Làm tư vấn và dịch vụ tổ chức đấu thầu mua sắm tài sản và phương tiện làm việc cho các cơ quan hành chính sự nghiệp.
- Làm tư vấn trong các lĩnh vực định giá tài sản thi hành án.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Uỷ ban nhân dân Tỉnh và Sở Tài chính giao.
- Được ký kết hợp đồng với các tổ chức và cá nhân để thực hiện các dịch vụ và tư vấn theo yêu cầu của khách hàng.

- Được thu tiền tư vấn dịch vụ theo quy định của cấp có thẩm quyền. Được phối hợp với các tổ chức trong và ngoài nước hoặc mời chuyên gia tham gia thực hiện nhiệm vụ theo từng lĩnh vực khi có yêu cầu.

- Có quyền yêu cầu khách hàng cung cấp tài liệu, số liệu có liên quan đến việc thực hiện hợp đồng đã ký kết.

- Được phép hợp đồng lao động ngoài biên chế theo quy định của pháp luật trên cơ sở yêu cầu, nhiệm vụ và khả năng tài chính của trung tâm.

- Quản lý và sử dụng có hiệu quả tài chính, tài sản, lao động của trung tâm và thực hiện đúng các nghĩa vụ đối với nhà nước theo quy định hiện hành.

Trang được mở: 149

Khách trong ngày: 86

Khách online: 35

Lượt khách: 1

Thông báo bán đấu giá cổ phần
Thông báo thay đổi địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính
Giấy mời
Công văn 7078/BTC-KBNN ngày 30/5/2017 về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Mục lục Ngân sách nhà nước
PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH RA LỜI KÊU GỌI THI ĐUA ÁI QUỐC (11/6/1948-11/6/2018)
XIN Ý KIẾN THAM GIA VÀO BẢNG GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
Dự thảo Nghị quyết Quy định Về chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Lai Châu (Lần 3)
THÔNG BÁO CỬ NGƯỜI PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ
THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Thông báo tình hình công khai vốn đầu tư XDCB quý III năm 2016
Quản lý văn bản
Thông báo mời họp của UBND tỉnh
Cung cấp số liệu để các cơ quan, đơn vị tải về.
Giải pháp thuế giá trị gia tăng theo tinh thần Nghị quyết số 37/NQ-CP
Điều hành kinh doanh xăng dầu
Ký kết bản Hiệp định vay tài trợ cho Dự án Y tế Việt Nam
Công tác điều hành giá xăng dầu hiện nay
Kết quả Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN lần thứ 15, ngày 07-08/4/2011, tại Bali, Indonesia
Nội dung Thông tư số 52/2011/TT-BTC ngày 22/4/2011
Điều hành giá và sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng, dầu
Tiếp Chủ tịch KfW và Lễ ký 2 Hiệp định với KfW
Lễ ký Hiệp định vay vốn Quỹ Cô Oét
Cục Tin học
Cải cách thủ tục hành chính
Đăng ký tài sản
Văn bản pháp luật
Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu
Công báo Lai Châu
Bộ Tài chính
Quảng cáo cuối trang