DANH BẠ ĐIỆN THOẠI - SỞ TÀI CHÍNH LAI CHÂU

Email: stclaichau@mof.gov.vn

 

Stt Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
  BAN GIÁM ĐỐC    
1 Trần Xuân Chiến Giám đốc 0213.3876440
2 Lê Tuấn Anh Phó Giám đốc 0213.3877557
3 Lò Văn Duy Phó Giám đốc 0213.3876355
4 Dương Quốc Hoàn Phó Giám đốc 0213.3790979
  VĂN PHÒNG STC   0213.3876525
5 Vũ Thị Huyên Chánh VP 0213.3795323
6 Nguyễn Văn Thuận CV  
7 Đặng Thị Diên CV  
8 Vũ Đình Tiến Văn thư  
9 Tạ Thị Phượng Thủ quỹ  
10 Phan Thị Tuyết CV  
  PHÒNG QUẢN LÝ NGÂN SÁCH    0213.3876401
11 Phạm Quý Dương Trưởng phòng  
12 Vũ Hồng Kiểm Phó phòng  
13 Nguyễn Thị Hồng Phó phòng  
14 Thân Biên Cương CV  
15 Hoàng Thành Trung CV  
16 Vũ Hoài Nam CV  
17 Vũ Hải Việt CV  
18 Vũ Thanh Tâm CV  
19 Nguyễn Mạnh Hiếu CV  
  PHÒNG TÀI CHÍNH HCSN    0213.3876402
20 Trần Thị Dung Phó phòng phụ trách  
21 Đinh Thị Kim Oanh Phó  phòng  
22 Ngô Thị Lan Anh CV  
23 Trần Thị Hường CV  
24 Nguyễn Đức Quyền CV  
25 Ninh Nghĩa Đức CV  
26 Trần Thanh Mai CV  
  PHÒNG QL GIÁ CÔNG SẢN    0213.3876728
27 Nguyễn Minh Chiến Trưởng phòng  
28 Trần Đức Nhân Phó phòng  
29 Tạ Duy Phúc CV  
30 Nguyễn Thị Kim Cúc CV  
  PHÒNG TÀI CHÍNH ĐẦU TƯ    0213.3876403
31 Trần Minh Tuyến Trưởng phòng  
32 Nguyễn Ngọc Hải Phó phòng  
33 Lại Xuân Lam CV  
34 Trần Thế Trung CV  
35 Vũ Thị Hoàn CV  
36 Hồ Xuân Dũng CV  
  PHÒNG TÀI CHÍNH DN    0213.3876726
37 Trịnh T. Thanh Minh Trưởng phòng  
38 Trần Minh Hải Phó phòng  
39 Nguyễn T.Hải Nghĩa CV  
40 Hoàng Thị Vân CV  
  PHÒNG THANH TRA    0213.3876729
41 Phạm Văn Hưng Chánh Thanh tra  
42 Nguyễn Thị Hương Phó phòng  
43 Trương Xuân Hoàng CV  
44 Võ Thị Kim Dung CV  
45 Trần Minh Phương CV  
46 Phạm Thị Oanh CV  
Thống kê truy nhập
  • Trang được mở: 749
  • Khách trong ngày: 53
  • Khách online: 18
  • Lượt khách: 2,057,720
Quản lý văn bản
Thông báo mời họp của UBND tỉnh
Cục Tin học
Cải cách thủ tục hành chính
Đăng ký tài sản
Văn bản pháp luật
Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu
Công báo Lai Châu
Bộ Tài chính