Công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới của Sở Tài chính Lai Châu
Hướng dẫn báo cáo nhu cầu thực hiện tiền lương tăng thêm và trợ cấp theo Nghị định số 38/2019/NĐ-CP
Công khai Dự toán Quý II năm 2019
Thực hiện chi trả tiền lương theo mức lương cơ sở 1.490.000đ/tháng từ ngày 01/7/2019
Công khai Dự toán NSĐP năm 2019
THÔNG BÁO
Công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới của Sở Tài chính Lai Châu
Hướng dẫn báo cáo nhu cầu thực hiện tiền lương tăng thêm và trợ cấp theo Nghị định số 38/2019/NĐ-CP
Công khai Dự toán Quý II năm 2019
Thực hiện chi trả tiền lương theo mức lương cơ sở 1.490.000đ/tháng từ ngày 01/7/2019
Công khai Dự toán NSĐP năm 2019
THÔNG BÁO
  • Trang chủ 1
  • Trang chủ 2
  • Trang chủ 3
Thống kê truy nhập
  • Trang được mở: 272
  • Khách trong ngày: 84
  • Khách online: 45
  • Lượt khách: 1
Quản lý văn bản
Thông báo mời họp của UBND tỉnh
Cục Tin học
Cải cách thủ tục hành chính
Đăng ký tài sản
Văn bản pháp luật
Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu
Công báo Lai Châu
Bộ Tài chính