Tên báo cáo
Thực hiện chi ngân sách địa phương Quý IV năm 2019

Mô tả chi tiết báo cáo

Ngày 15 tháng 01 năm 2020, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Báo cáo số 10/BC-UBND công khai số liệu và thuyết minh thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa phương quý IV năm 2019

Năm báo cáo

2020

Tên biểu mẫu báo cáo

Biểu mẫu số 61

Ngày quyết định công bố

15/1/2020

Số quyết định

10/BC-UBND

Ngày công khai trên cổng

15/1/2020

Danh sách tệp báo cáo

10-BC-UBND.pdf

10-BC-UBND.docx

TH-2019-Q4-B61-TT343-12.pdf

TH-2019-Q4-B61-TT343-12.xls

Thống kê truy nhập
  • Trang được mở: 218
  • Khách trong ngày: 359
  • Khách online: 74
  • Lượt khách: 1
Công khai ngân sách
Quản lý văn bản
Thông báo mời họp của UBND tỉnh
Cục Tin học
Cải cách thủ tục hành chính
Đăng ký tài sản
Văn bản pháp luật
Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu
Công báo Lai Châu
Bộ Tài chính