Tên báo cáo
Cân đối ngân sách địa phương Quý IV năm 2020

Mô tả chi tiết báo cáo

Ngày 15 tháng 01 năm 2021, Sở Tài chính Lai Châu ban hành Báo cáo số 11/BC-STC công khai số liệu và thuyết minh thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa phương quý IV năm 2020

Năm báo cáo

2021

Tên biểu mẫu báo cáo

Biểu mẫu số 59

Ngày quyết định công bố

15/1/2021

Số quyết định

11/BC-STC

Ngày công khai trên cổng

15/1/2021

Danh sách tệp báo cáo

11 BC-STC Bao cao cong khai nam 2020.doc

11 BC-STC Bao cao cong khai nam 2020.pdf

TH-2020-N-B59-TT343-12.pdf

TH-2020-N-B59-TT343-12.xls

Thống kê truy nhập
  • Trang được mở: 805
  • Khách trong ngày: 663
  • Khách online: 37
  • Lượt khách: 1
Công khai ngân sách
Quản lý văn bản
Thông báo mời họp của UBND tỉnh
Fanpage UBND tinh
Cải cách thủ tục hành chính
Đăng ký tài sản
Văn bản pháp luật
Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu
Công báo Lai Châu
Bộ Tài chính