TRANG CHỦ GIỚI THIỆU SỞ TIN TỨC - SỰ KIỆN HỆ THỐNG VĂN BẢN HỎI ĐÁP VỀ CSTC CÔNG KHAI NGÂN SÁCH NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG HOẠT ĐỘNG CƠ QUAN ĐOÀN THỂ
TRANG CHỦ > Công khai Ngân sách > Các hướng dẫn Bản in  |  Gửi thư  |  Kênh RSS
Dự thảo Hướng dẫn một số nội dung thực hiện Nghị quyết số 21/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh
Thực hiện Công văn số 255/UBND-TH ngày 05/3/2017 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 21/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh Lai Châu.
Để tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 21/2017/NQ-HĐND đảm bảo thống nhất, đúng quy định, Sở Tài chính dự thảo hướng dẫn một số nội dung thực hiện Nghị quyết số 21/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tham gia ý kiến bằng văn bản và gửi về Sở Tài chính trước ngày 11/5/2018.
(Nguồn: Sở Tài chính )
TẢI VĂN BẢN ĐÍNH KÈM: 
Share |
CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG
Hướng dẫn sử dụng hệ thống Tabmis năm 2018 (18/12/2017)
Công văn số 1120/STC-NS ngày 13/12/2017 về việc hướng dẫn kế toán dự toán, lệnh chi tiền NSĐP (18/12/2017)
Công văn số 1119/STC-NS ngày 13/12/2017 về việc hướng dẫn chuyển đổi số dư từ hệ thống tài khoản cũ sang hệ thống tài khoản mới (18/12/2017)
Hướng dẫn thực hiện tiền lương tăng thêm và trợ cấp theo Thông tư số 67/2017/TT-BTC (24/7/2017)
Hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2018 (20/7/2017)
Báo cáo nhu cầu thực hiện tiền lương tăng thêm và trợ cấp theo Thông tư số 103/2016/TT-BTC (7/7/2016)
Hướng dẫn xây dựng dự toán nhà nước năm 2017 (6/7/2016)
Công văn số 106/STC-NS (10/4/2015)
Thông tư 200/2014/TT-BTC (27/2/2015)
Thông tư 211/2014/TT-BTC (13/1/2015)
Thông tư hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính  (11/5/2011)
Quyết định công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2005 (11/5/2011)
Công khai tài chính nhà nước (11/5/2011)

Trang được mở: 2234

Khách trong ngày: 2193

Khách online: 210

Lượt khách: 1

Thông báo bán đấu giá cổ phần
Thông báo thay đổi địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính
Giấy mời
Công văn 7078/BTC-KBNN ngày 30/5/2017 về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Mục lục Ngân sách nhà nước
PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH RA LỜI KÊU GỌI THI ĐUA ÁI QUỐC (11/6/1948-11/6/2018)
XIN Ý KIẾN THAM GIA VÀO BẢNG GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
Dự thảo Nghị quyết Quy định Về chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Lai Châu (Lần 3)
THÔNG BÁO CỬ NGƯỜI PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ
THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Thông báo tình hình công khai vốn đầu tư XDCB quý III năm 2016
Quản lý văn bản
Thông báo mời họp của UBND tỉnh
Cung cấp số liệu để các cơ quan, đơn vị tải về.
Giải pháp thuế giá trị gia tăng theo tinh thần Nghị quyết số 37/NQ-CP
Điều hành kinh doanh xăng dầu
Ký kết bản Hiệp định vay tài trợ cho Dự án Y tế Việt Nam
Công tác điều hành giá xăng dầu hiện nay
Kết quả Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN lần thứ 15, ngày 07-08/4/2011, tại Bali, Indonesia
Nội dung Thông tư số 52/2011/TT-BTC ngày 22/4/2011
Điều hành giá và sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng, dầu
Tiếp Chủ tịch KfW và Lễ ký 2 Hiệp định với KfW
Lễ ký Hiệp định vay vốn Quỹ Cô Oét
Cục Tin học
Cải cách thủ tục hành chính
Đăng ký tài sản
Văn bản pháp luật
Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu
Công báo Lai Châu
Bộ Tài chính
Quảng cáo cuối trang