TRANG CHỦ GIỚI THIỆU SỞ TIN TỨC - SỰ KIỆN HỆ THỐNG VĂN BẢN HỎI ĐÁP VỀ CSTC CÔNG KHAI NGÂN SÁCH NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
TRANG CHỦ > Công khai Ngân sách > Các hướng dẫn Bản in  |  Gửi thư  |  Kênh RSS
Công văn số 1120/STC-NS ngày 13/12/2017 về việc hướng dẫn kế toán dự toán, lệnh chi tiền NSĐP
Để việc thực hiện nhập dự toán ngân sách địa phương trên hệ thống TABMIS đúng quy định và thống nhất, Sở Tài chính yêu cầu Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố, Kho bạc nhà nước các huyện nghiên cứu thực hiện kế toán dự toán, lệnh chi tiền NSĐP theo hướng dẫn chi tiết tại Công văn 15602/BTC-KBNN ngày 17/11/2017 của Bộ Tài chính.

      

(Nguồn: Sở Tài chính )
Share |
CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG
Công văn số 1119/STC-NS ngày 13/12/2017 về việc hướng dẫn chuyển đổi số dư từ hệ thống tài khoản cũ sang hệ thống tài khoản mới (18/12/2017)
Hướng dẫn thực hiện tiền lương tăng thêm và trợ cấp theo Thông tư số 67/2017/TT-BTC (24/7/2017)
Hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2018 (20/7/2017)
Báo cáo nhu cầu thực hiện tiền lương tăng thêm và trợ cấp theo Thông tư số 103/2016/TT-BTC (7/7/2016)
Hướng dẫn xây dựng dự toán nhà nước năm 2017 (6/7/2016)
Công văn số 106/STC-NS (10/4/2015)
Thông tư 200/2014/TT-BTC (27/2/2015)
Thông tư 211/2014/TT-BTC (13/1/2015)
Thông tư hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính  (11/5/2011)
Quyết định công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2005 (11/5/2011)
Công khai tài chính nhà nước (11/5/2011)

Trang được mở: 395

Khách trong ngày: 331

Khách online: 79

Lượt khách: 1

Giấy mời
Công văn 7078/BTC-KBNN ngày 30/5/2017 về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Mục lục Ngân sách nhà nước
PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH RA LỜI KÊU GỌI THI ĐUA ÁI QUỐC (11/6/1948-11/6/2018)
XIN Ý KIẾN THAM GIA VÀO BẢNG GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
Dự thảo Nghị quyết Quy định Về chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Lai Châu (Lần 3)
THÔNG BÁO CỬ NGƯỜI PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ
THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Thông báo tình hình công khai vốn đầu tư XDCB quý III năm 2016
Sở Tài chính: Công văn xin ý kiến tham gia vào các dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh
BÁO CÁO KIỂM TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2015 CỦA TỈNH LAI CHÂU
Tdoffice
Thông báo mời họp của UBND tỉnh
Cung cấp số liệu để các cơ quan, đơn vị tải về.
Giải pháp thuế giá trị gia tăng theo tinh thần Nghị quyết số 37/NQ-CP
Điều hành kinh doanh xăng dầu
Ký kết bản Hiệp định vay tài trợ cho Dự án Y tế Việt Nam
Công tác điều hành giá xăng dầu hiện nay
Kết quả Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN lần thứ 15, ngày 07-08/4/2011, tại Bali, Indonesia
Nội dung Thông tư số 52/2011/TT-BTC ngày 22/4/2011
Điều hành giá và sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng, dầu
Tiếp Chủ tịch KfW và Lễ ký 2 Hiệp định với KfW
Lễ ký Hiệp định vay vốn Quỹ Cô Oét
Cục Tin học
Cải cách thủ tục hành chính
Đăng ký tài sản
Văn bản pháp luật
Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu
Công báo Lai Châu
Bộ Tài chính
Quảng cáo cuối trang