TRANG CHỦ GIỚI THIỆU SỞ TIN TỨC - SỰ KIỆN HỆ THỐNG VĂN BẢN HỎI ĐÁP VỀ CSTC CÔNG KHAI NGÂN SÁCH NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
TRANG CHỦ > Công khai Ngân sách > Các hướng dẫn Bản in  |  Gửi thư  |  Kênh RSS
Công khai tài chính nhà nước
TT - Bộ Tài chính đã chính thức công bố dự thảo quyết định của Chính phủ về qui chế công khai tài chính đối với ngân sách nhà nước (sửa đổi), đồng thời tổ chức lấy ý kiến đóng góp của nhân dân để hoàn thiện dự thảo trình Thủ tướng ban hành.
Theo dự thảo này, có bốn nội dung phải công khai gồm: công khai ngân sách nhà nước các cấp; công khai tài chính đối với các đơn vị dự toán ngân sách và các tổ chức ngân sách nhà nước hỗ trợ; công khai tài chính với các doanh nghiệp nhà nước; công khai tài chính đối với các quĩ được thành lập theo qui định của pháp luật có nguồn thu từ các khoản đóng góp của nhân dân và cá nhân, tổ chức khác.

Hình thức công khai gồm: công bố trong các kỳ họp thường niên của cơ quan, tổ chức, đơn vị, phát hành ấn phẩm; niêm yết công khai, thông báo bằng văn bản; đưa lên trang thông tin điện tử. Dự thảo đã dành hai trong bảy chương của qui chế để qui định về chế độ báo cáo, kiểm tra giám sát việc công khai tài chính; các qui định về chất vấn và trả lời chất vấn về công khai tài chính. Về chế độ giám sát, ngoài các cơ quan chức năng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức đoàn thể và nhân dân cũng được tham gia giám sát thực hiện công khai tài chính.

Nội dung bản dự thảo quyết định của Chính phủ về công khai tài chính đã được Bộ Tài chính đưa lên mạng tại địa chỉ http://www.mof.gov.vn. Các góp ý có thể gửi Bộ Tài chính, số 8 Phan Huy Chú, Hoàn Kiếm, Hà Nội, hay email: support@mof.gov.vn .


(Nguồn: mof )
Share |

Trang được mở: 75

Khách trong ngày: 117

Khách online: 68

Lượt khách: 1

Thông báo thay đổi địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính
Giấy mời
Công văn 7078/BTC-KBNN ngày 30/5/2017 về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Mục lục Ngân sách nhà nước
PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH RA LỜI KÊU GỌI THI ĐUA ÁI QUỐC (11/6/1948-11/6/2018)
XIN Ý KIẾN THAM GIA VÀO BẢNG GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
Dự thảo Nghị quyết Quy định Về chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Lai Châu (Lần 3)
THÔNG BÁO CỬ NGƯỜI PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ
THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Thông báo tình hình công khai vốn đầu tư XDCB quý III năm 2016
Sở Tài chính: Công văn xin ý kiến tham gia vào các dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh
Tdoffice
Thông báo mời họp của UBND tỉnh
Cung cấp số liệu để các cơ quan, đơn vị tải về.
Giải pháp thuế giá trị gia tăng theo tinh thần Nghị quyết số 37/NQ-CP
Điều hành kinh doanh xăng dầu
Ký kết bản Hiệp định vay tài trợ cho Dự án Y tế Việt Nam
Công tác điều hành giá xăng dầu hiện nay
Kết quả Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN lần thứ 15, ngày 07-08/4/2011, tại Bali, Indonesia
Nội dung Thông tư số 52/2011/TT-BTC ngày 22/4/2011
Điều hành giá và sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng, dầu
Tiếp Chủ tịch KfW và Lễ ký 2 Hiệp định với KfW
Lễ ký Hiệp định vay vốn Quỹ Cô Oét
Cục Tin học
Cải cách thủ tục hành chính
Đăng ký tài sản
Văn bản pháp luật
Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu
Công báo Lai Châu
Bộ Tài chính
Quảng cáo cuối trang