TRANG CHỦ GIỚI THIỆU SỞ TIN TỨC - SỰ KIỆN HỆ THỐNG VĂN BẢN HỎI ĐÁP VỀ CSTC CÔNG KHAI NGÂN SÁCH NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG HOẠT ĐỘNG CƠ QUAN ĐOÀN THỂ
TRANG CHỦ > Công khai Ngân sách > Các hướng dẫn Kênh RSS
Dự thảo Hướng dẫn một số nội dung thực hiện Nghị quyết số 21/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh
Cập nhật: 14/5/2018 | 9:01:27 AM
Thực hiện Công văn số 255/UBND-TH ngày 05/3/2017 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 21/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh Lai Châu. Để tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 21/2017/NQ-HĐND đảm bảo thống nhất, đúng quy định, Sở Tài chính dự thảo hướng dẫn một số nội dung thực hiện Nghị quyết số 21/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tham gia ý kiến bằng văn bản và gửi về Sở Tài chính trước ngày 11/5/2018.
Hướng dẫn sử dụng hệ thống Tabmis năm 2018
Công văn số 1120/STC-NS ngày 13/12/2017 về việc hướng dẫn kế toán dự toán, lệnh chi tiền NSĐP
Công văn số 1119/STC-NS ngày 13/12/2017 về việc hướng dẫn chuyển đổi số dư từ hệ thống tài khoản cũ sang hệ thống tài khoản mới
Hướng dẫn thực hiện tiền lương tăng thêm và trợ cấp theo Thông tư số 67/2017/TT-BTC
Hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2018
Báo cáo nhu cầu thực hiện tiền lương tăng thêm và trợ cấp theo Thông tư số 103/2016/TT-BTC
Hướng dẫn xây dựng dự toán nhà nước năm 2017
Cập nhật: 6/7/2016 | 10:20:47 AM
Công văn số 106/STC-NS
Cập nhật: 10/4/2015 | 2:50:13 PM
Báo cáo nhu cầu thực hiện tiền lương tăng thêm và trợ cấp theo Thông tư số 32/2015/TT-BTC.
Thông tư 200/2014/TT-BTC
Cập nhật: 27/2/2015 | 2:33:25 PM
Thông tư hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp
Thông tư 211/2014/TT-BTC
Cập nhật: 13/1/2015 | 7:56:18 AM
Thông tư quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2015
Thông tư hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính
Cập nhật: 11/5/2011 | 11:11:07 AM
Thông tư hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với các đơn vị dự toán ngân sách và các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ
Quyết định công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2005
Cập nhật: 11/5/2011 | 11:05:59 AM
Quyết định công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2005
Công khai tài chính nhà nước
Cập nhật: 11/5/2011 | 10:56:40 AM
TT - Bộ Tài chính đã chính thức công bố dự thảo quyết định của Chính phủ về qui chế công khai tài chính đối với ngân sách nhà nước (sửa đổi), đồng thời tổ chức lấy ý kiến đóng góp của nhân dân để hoàn thiện dự thảo trình Thủ tướng ban hành.
Xem tin theo ngày
Công khai Dự toán NSĐP năm 2019
Tập huấn quản lý tài sản công trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Dự thảo Nghị quyết Quy định Về chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Lai Châu (Lần 3)
THÔNG BÁO
Thông tư 211/2014/TT-BTC
Tài chính Lai Châu một chặng đường
Thông tư 200/2014/TT-BTC
Thông tư hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính
Công văn số 106/STC-NS
Hướng dẫn sử dụng hệ thống Tabmis năm 2018
Công khai tài chính nhà nước
Hướng dẫn xây dựng dự toán nhà nước năm 2017
Báo cáo nhu cầu thực hiện tiền lương tăng thêm và trợ cấp theo Thông tư số 103/2016/TT-BTC
Quyết định công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2005
Hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2018
Hướng dẫn thực hiện tiền lương tăng thêm và trợ cấp theo Thông tư số 67/2017/TT-BTC

Trang được mở: 133

Khách trong ngày: 70

Khách online: 19

Lượt khách: 1

Thông báo bán đấu giá cổ phần
Thông báo thay đổi địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính
Giấy mời
Công văn 7078/BTC-KBNN ngày 30/5/2017 về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Mục lục Ngân sách nhà nước
PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH RA LỜI KÊU GỌI THI ĐUA ÁI QUỐC (11/6/1948-11/6/2018)
XIN Ý KIẾN THAM GIA VÀO BẢNG GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
Dự thảo Nghị quyết Quy định Về chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Lai Châu (Lần 3)
THÔNG BÁO CỬ NGƯỜI PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ
THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Thông báo tình hình công khai vốn đầu tư XDCB quý III năm 2016
Quản lý văn bản
Thông báo mời họp của UBND tỉnh
Cung cấp số liệu để các cơ quan, đơn vị tải về.
Giải pháp thuế giá trị gia tăng theo tinh thần Nghị quyết số 37/NQ-CP
Điều hành kinh doanh xăng dầu
Ký kết bản Hiệp định vay tài trợ cho Dự án Y tế Việt Nam
Công tác điều hành giá xăng dầu hiện nay
Kết quả Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN lần thứ 15, ngày 07-08/4/2011, tại Bali, Indonesia
Nội dung Thông tư số 52/2011/TT-BTC ngày 22/4/2011
Điều hành giá và sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng, dầu
Tiếp Chủ tịch KfW và Lễ ký 2 Hiệp định với KfW
Lễ ký Hiệp định vay vốn Quỹ Cô Oét
Cục Tin học
Cải cách thủ tục hành chính
Đăng ký tài sản
Văn bản pháp luật
Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu
Công báo Lai Châu
Bộ Tài chính
Quảng cáo cuối trang