STTTên báo cáoNăm báo cáoBiểu mẫuSố quyết định/Văn bản công bốNgày công bốĐường dẫn toàn văn
1Tình hình thực hiện vay và trả nợ của địa phương năm 2019202016/BC-UBND27/4/202016 BC UBND (ca nam 2019).PDF, BC 16 UBND ca nam 2019.doc, 353 BC UBND vay tra no 2019.pdf, BC ket qua vay, tra no 2019 (CV 1202BTC).doc, Bieu vay tra no ca nam 2019 (sua).xlsx
2Ước thực hiện chi ngân sách địa phương Quý I năm 20202020Biểu mẫu số 61687/BC-STC11/4/2020687 BC-STC Bao cao thuc hien DT Quy I 2020.pdf, 687 BC-STC Bao cao thuc hien DT Quy I 2020.doc, TH-2020-Q1-B61-TT343-12.pdf, TH-2020-Q1-B61-TT343-12.xls
3Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước Quý I năm 20202020Biểu mẫu số 60687/BC-STC11/4/2020687 BC-STC Bao cao thuc hien DT Quy I 2020.pdf, 687 BC-STC Bao cao thuc hien DT Quy I 2020.doc, TH-2020-Q1-B60-TT343-12.pdf, TH-2020-Q1-B60-TT343-12.xls
4Cân đối Ngân sách địa phương Quý I năm 20202020Biểu mẫu số 59687/BC-STC11/4/2020687 BC-STC Bao cao thuc hien DT Quy I 2020.pdf, 687 BC-STC Bao cao thuc hien DT Quy I 2020.doc, TH-2020-Q1-B59-TT343-12.pdf, TH-2020-Q1-B59-TT343-12.xls
5Tình hình thực hiện công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 của tỉnh Lai Châu202090/BC-UBND2/4/202090-BC-UBND tinh .pdf, Bao cao CK QT 2018.doc
6Thực hiện chi ngân sách địa phương Quý IV năm 20192020Biểu mẫu số 6110/BC-UBND15/1/202010-BC-UBND.pdf, 10-BC-UBND.docx, TH-2019-Q4-B61-TT343-12.pdf, TH-2019-Q4-B61-TT343-12.xls
7Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước Quý IV năm 20192020Biểu mẫu số 6010/BC-UBND15/1/202010-BC-UBND.pdf, 10-BC-UBND.docx, TH-2019-Q4-B60-TT343-12.pdf, TH-2019-Q4-B60-TT343-12.xls
8Cân đối ngân sách địa phương Quý IV năm 20192020Biểu mẫu số 5910/BC-UBND15/1/202010-BC-UBND.pdf, 10-BC-UBND.docx, TH-2019-Q4-B59-TT343-12.pdf, TH-2019-Q4-B59-TT343-12.xls
9Danh mục các chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước năm 20202020Biểu mẫu số 5831/QĐ-UBND15/1/202031-QD-UBND - Cong khai du toan 2020.pdf, 31-QD-UBND - Cong khai du toan 2020.DOC, DT-2020-N-B58-TT343-12.xls
10Dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện năm 20202020Biểu mẫu số 5731/QĐ-UBND15/1/202031-QD-UBND - Cong khai du toan 2020.pdf, 31-QD-UBND - Cong khai du toan 2020.DOC, DT-2020-N-B57-TT343-12.xls
11Dự toán bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách huyện, thành phố năm 20202020Biểu mẫu số 5631/QĐ-UBND15/1/202031-QD-UBND - Cong khai du toan 2020.pdf, 31-QD-UBND - Cong khai du toan 2020.DOC, DT-2020-N-B56-TT343-12.xls
12Dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách từng huyện năm 20202020Biểu mẫu số 5531/QĐ-UBND15/1/202031-QD-UBND - Cong khai du toan 2020.pdf, 31-QD-UBND - Cong khai du toan 2020.DOC, DT-2020-N-B55-TT343-12.xls
13Tỷ lệ % các khoản thu phân chia giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 20202020Biểu mẫu số 5431/QĐ-UBND15/1/202031-QD-UBND - Cong khai du toan 2020.pdf, 31-QD-UBND - Cong khai du toan 2020.DOC, DT-2020-N-B54-TT343-12.xls
14Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo từng lĩnh vực năm 20202020Biểu mẫu số 5331/QĐ-UBND15/1/202031-QD-UBND - Cong khai du toan 2020.pdf, 31-QD-UBND - Cong khai du toan 2020.DOC, DT-2020-N-B53-TT343-12.xls
15Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo từng lĩnh vực năm 20202020Biểu mẫu số 5231/QĐ-UBND15/1/202031-QD-UBND - Cong khai du toan 2020.pdf, 31-QD-UBND - Cong khai du toan 2020.DOC, DT-2020-N-B52-TT343-12.xls
16Dự toán chi Ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo từng lĩnh vực năm 20202020Biểu mẫu số 5131/QĐ-UBND15/1/202031-QD-UBND - Cong khai du toan 2020.pdf, 31-QD-UBND - Cong khai du toan 2020.DOC, DT-2020-N-B51-TT343-12.xls
17Dự toán chi Ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 20202020Biểu mẫu số 5031/QĐ-UBND15/1/202031-QD-UBND - Cong khai du toan 2020.pdf, 31-QD-UBND - Cong khai du toan 2020.DOC, DT-2020-N-B50-TT343-12.xls
18Dự toán chi Ngân sách địa phương , chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 20202020Biểu mẫu số 4931/QĐ-UBND15/1/202031-QD-UBND - Cong khai du toan 2020.pdf, 31-QD-UBND - Cong khai du toan 2020.DOC, DT-2020-N-B49-TT343-12.xls
19Dự toán thu Ngân sách nhà nước năm 20202020Biểu mẫu số 4831/QĐ-UBND15/1/202031-QD-UBND - Cong khai du toan 2020.pdf, 31-QD-UBND - Cong khai du toan 2020.DOC, DT-2020-N-B48-TT343-12.xls
20Cân đối nguồn thu, chi dự toán Ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện năm 20202020Biểu mẫu số 4731/QĐ-UBND15/1/202031-QD-UBND - Cong khai du toan 2020.pdf, 31-QD-UBND - Cong khai du toan 2020.DOC, DT-2020-N-B47-TT343-12.xls
123
Thống kê truy nhập
  • Trang được mở: 148
  • Khách trong ngày: 219
  • Khách online: 45
  • Lượt khách: 1
Công khai ngân sách
Quản lý văn bản
Thông báo mời họp của UBND tỉnh
Cục Tin học
Cải cách thủ tục hành chính
Đăng ký tài sản
Văn bản pháp luật
Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu
Công báo Lai Châu
Bộ Tài chính