STTTên báo cáoNăm báo cáoBiểu mẫuSố quyết định/Văn bản công bốNgày công bốĐường dẫn toàn văn
1Thực hiện chi ngân sách địa phương Quý IV năm 20192020Biểu mẫu số 6110/BC-UBND15/1/202010-BC-UBND.pdf, 10-BC-UBND.docx, TH-2019-Q4-B61-TT343-12.pdf, TH-2019-Q4-B61-TT343-12.xls
2Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước Quý IV năm 20192020Biểu mẫu số 6010/BC-UBND15/1/202010-BC-UBND.pdf, 10-BC-UBND.docx, TH-2019-Q4-B60-TT343-12.pdf, TH-2019-Q4-B60-TT343-12.xls
3Cân đối ngân sách địa phương Quý IV năm 20192020Biểu mẫu số 5910/BC-UBND15/1/202010-BC-UBND.pdf, 10-BC-UBND.docx, TH-2019-Q4-B59-TT343-12.pdf, TH-2019-Q4-B59-TT343-12.xls
4Danh mục các chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước năm 20202020Biểu mẫu số 5831/QĐ-UBND15/1/202031-QD-UBND - Cong khai du toan 2020.pdf, 31-QD-UBND - Cong khai du toan 2020.DOC, DT-2020-N-B58-TT343-12.xls
5Dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện năm 20202020Biểu mẫu số 5731/QĐ-UBND15/1/202031-QD-UBND - Cong khai du toan 2020.pdf, 31-QD-UBND - Cong khai du toan 2020.DOC, DT-2020-N-B57-TT343-12.xls
6Dự toán bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách huyện, thành phố năm 20202020Biểu mẫu số 5631/QĐ-UBND15/1/202031-QD-UBND - Cong khai du toan 2020.pdf, 31-QD-UBND - Cong khai du toan 2020.DOC, DT-2020-N-B56-TT343-12.xls
7Dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách từng huyện năm 20202020Biểu mẫu số 5531/QĐ-UBND15/1/202031-QD-UBND - Cong khai du toan 2020.pdf, 31-QD-UBND - Cong khai du toan 2020.DOC, DT-2020-N-B55-TT343-12.xls
8Tỷ lệ % các khoản thu phân chia giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 20202020Biểu mẫu số 5431/QĐ-UBND15/1/202031-QD-UBND - Cong khai du toan 2020.pdf, 31-QD-UBND - Cong khai du toan 2020.DOC, DT-2020-N-B54-TT343-12.xls
9Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo từng lĩnh vực năm 20202020Biểu mẫu số 5331/QĐ-UBND15/1/202031-QD-UBND - Cong khai du toan 2020.pdf, 31-QD-UBND - Cong khai du toan 2020.DOC, DT-2020-N-B53-TT343-12.xls
10Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo từng lĩnh vực năm 20202020Biểu mẫu số 5231/QĐ-UBND15/1/202031-QD-UBND - Cong khai du toan 2020.pdf, 31-QD-UBND - Cong khai du toan 2020.DOC, DT-2020-N-B52-TT343-12.xls
11Dự toán chi Ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo từng lĩnh vực năm 20202020Biểu mẫu số 5131/QĐ-UBND15/1/202031-QD-UBND - Cong khai du toan 2020.pdf, 31-QD-UBND - Cong khai du toan 2020.DOC, DT-2020-N-B51-TT343-12.xls
12Dự toán chi Ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 20202020Biểu mẫu số 5031/QĐ-UBND15/1/202031-QD-UBND - Cong khai du toan 2020.pdf, 31-QD-UBND - Cong khai du toan 2020.DOC, DT-2020-N-B50-TT343-12.xls
13Dự toán chi Ngân sách địa phương , chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 20202020Biểu mẫu số 4931/QĐ-UBND15/1/202031-QD-UBND - Cong khai du toan 2020.pdf, 31-QD-UBND - Cong khai du toan 2020.DOC, DT-2020-N-B49-TT343-12.xls
14Dự toán thu Ngân sách nhà nước năm 20202020Biểu mẫu số 4831/QĐ-UBND15/1/202031-QD-UBND - Cong khai du toan 2020.pdf, 31-QD-UBND - Cong khai du toan 2020.DOC, DT-2020-N-B48-TT343-12.xls
15Cân đối nguồn thu, chi dự toán Ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện năm 20202020Biểu mẫu số 4731/QĐ-UBND15/1/202031-QD-UBND - Cong khai du toan 2020.pdf, 31-QD-UBND - Cong khai du toan 2020.DOC, DT-2020-N-B47-TT343-12.xls
16Cân đối Ngân sách địa phương năm 20202020Biểu mẫu số 4631/QĐ-UBND15/1/202031-QD-UBND - Cong khai du toan 2020.pdf, 31-QD-UBND - Cong khai du toan 2020.DOC, DT-2020-N-B46-TT343-12.xls
17Quyết toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 20182020Biểu mẫu số 6815/QĐ-UBND9/1/202015-QD-UBND - Cong khai quyet toan nam 2018.pdf, 15-QD-UBND - Cong khai quyet toan nam 2018.DOC, QT-2018-N-B68-TT343-12.xlsx
18Quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức năm 20202020Biểu mẫu số 6715/QĐ-UBND9/1/202015-QD-UBND - Cong khai quyet toan nam 2018.pdf, 15-QD-UBND - Cong khai quyet toan nam 2018.DOC, QT-2018-N-B67-TT343-12.xlsx
19Quyết toán chi Ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức năm 20182020Biểu mẫu số 6615/QĐ-UBND9/1/202015-QD-UBND - Cong khai quyet toan nam 2018.pdf, 15-QD-UBND - Cong khai quyet toan nam 2018.DOC, QT-2018-N-B66-TT343-12.xlsx
20Quyết toán chi Ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 20182020Biểu mẫu số 6515/QĐ-UBND9/1/202015-QD-UBND - Cong khai quyet toan nam 2018.pdf, 15-QD-UBND - Cong khai quyet toan nam 2018.DOC, QT-2018-N-B65-TT343-12.xlsx
123
Thống kê truy nhập
  • Trang được mở: 52
  • Khách trong ngày: 52
  • Khách online: 59
  • Lượt khách: 1
Công khai ngân sách
Quản lý văn bản
Thông báo mời họp của UBND tỉnh
Cục Tin học
Cải cách thủ tục hành chính
Đăng ký tài sản
Văn bản pháp luật
Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu
Công báo Lai Châu
Bộ Tài chính