STTTên báo cáoNăm báo cáoBiểu mẫuSố quyết định/Văn bản công bốNgày công bốĐường dẫn toàn văn
1Ước thực hiện chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 20212021Biểu mẫu số 61241/BC-STC9/7/2021BC CK 6 thang nam 2021.doc, BC CK 6 thang nam 2021.pdf, TH-2021-6T-B61-TT343-12.pdf, TH-2021-6T-B61-TT343-12.xlsx
2Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 20212021Biểu mẫu số 60241/BC-STC9/7/2021BC CK 6 thang nam 2021.doc, BC CK 6 thang nam 2021.pdf, TH-2021-6T-B60-TT343-12.pdf, TH-2021-6T-B60-TT343-12.xls
3Cân đối Ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 20212021Biểu mẫu số 59241/BC-STC9/7/2021BC CK 6 thang nam 2021.doc, BC CK 6 thang nam 2021.pdf, TH-2021-6T-B59-TT343-12.pdf, TH-2021-6T-B59-TT343-12.xls
4Tình hình thực hiện vay và trả nợ của chính quyền địa phương 6 tháng đầu năm 20212021202/BC-UBND2/7/2021202. Bao cao.pdf, 202. Bieu bc.pdf, Bieu bao cao 6 thang.xlsx, Du thao BC UBND.doc
5Báo cáo Tình hình thực hiện kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước Khu vực VII về Kiểm toán ngân sách địa phương năm 2019 tỉnh Lai Châu202197/BC-UBND8/4/2021Tinh hinh thuc hien KLKT nam 2019.rar
6Thực hiện chi ngân sách địa phương Quý IV năm 20212021Biểu mẫu số 61106/BC-STC7/4/2021TM DT Quy I nam 2021.pdf, TM DT Quy I nam 2021.doc, TH-2021-Q1-B61-TT343-12.pdf, TH-2021-Q1-B61-TT343-12.xlsx
7Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước Quý I năm 20212021Biểu mẫu số 60106/BC-STC7/4/2021TM DT Quy I nam 2021.pdf, TM DT Quy I nam 2021.doc, TH-2021-Q1-B60-TT343-12.xls, TH-2021-Q1-B60-TT343-12.xls.pdf
8Cân đối Ngân sách địa phương Quý I năm 20212021Biểu mẫu số 59106/BC-STC7/4/2021TM DT Quy I nam 2021.pdf, TM DT Quy I nam 2021.doc, TH-2021-Q1-B59-TT343-12.xls, TH-2021-Q1-B59-TT343-12.xls.pdf
9Báo cáo Tình hình thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước những năm trước chưa thực hiện tỉnh Lai Châu202183/BC-UBND31/3/2021Tinh hinh thuc hien KLKT nhung nam truoc.rar
10Tình hình thực hiện vay và trả nợ của địa phương năm 2020202114/BC-UBND15/1/202114 BC - UBND.pdf, Bieu kem theo BC 14.pdf, Du thao BC UBND.doc, Bieu bao cao vay nam 2020.xlsx
11Thực hiện chi ngân sách địa phương Quý IV năm 20202021Biểu mẫu số 6111/BC-STC15/1/202111 BC-STC Bao cao cong khai nam 2020.doc, 11 BC-STC Bao cao cong khai nam 2020.pdf, TH-2020-N-B61-TT343-12.pdf, TH-2020-N-B61-TT343-12.xlsx
12Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước Quý IV năm 20202021Biểu mẫu số 6011/BC-STC15/1/202111 BC-STC Bao cao cong khai nam 2020.doc, 11 BC-STC Bao cao cong khai nam 2020.pdf, TH-2020-N-B60-TT343-12.pdf, TH-2020-N-B60-TT343-12.xls
13Cân đối ngân sách địa phương Quý IV năm 20202021Biểu mẫu số 5911/BC-STC15/1/202111 BC-STC Bao cao cong khai nam 2020.doc, 11 BC-STC Bao cao cong khai nam 2020.pdf, TH-2020-N-B59-TT343-12.pdf, TH-2020-N-B59-TT343-12.xls
14Danh mục các chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước năm 20212021Biểu mẫu số 5827/QĐ-UBND12/1/202127-QD-UBND.doc, 27-QD-UBND.pdf, DT-2021-N-B58-TT343-12.pdf, DT-2021-N-B58-TT343-12.xls
15Dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện năm 20212021Biểu mẫu số 5727/QĐ-UBND12/1/202127-QD-UBND.doc, 27-QD-UBND.pdf, DT-2021-N-B57-TT343-12.pdf, DT-2021-N-B57-TT343-12.xls
16Dự toán bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách huyện, thành phố năm 20212021Biểu mẫu số 5627/QĐ-UBND12/1/202127-QD-UBND.doc, 27-QD-UBND.pdf, DT-2021-N-B56-TT343-12.pdf, DT-2021-N-B56-TT343-12.xls
17Dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách từng huyện năm 20212021Biểu mẫu số 5527/QĐ-UBND12/1/202127-QD-UBND.doc, 27-QD-UBND.pdf, DT-2021-N-B55-TT343-12.pdf, DT-2021-N-B55-TT343-12.xls
18Tỷ lệ % các khoản thu phân chia giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 20212021Biểu mẫu số 5427/QĐ-UBND12/1/202127-QD-UBND.doc, 27-QD-UBND.pdf, DT-2021-N-B54-TT343-12.pdf, DT-2021-N-B54-TT343-12.xls
19Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo từng lĩnh vực năm 20212021Biểu mẫu số 5327/QĐ-UBND12/1/202127-QD-UBND.doc, 27-QD-UBND.pdf, DT-2021-N-B53-TT343-12.pdf, DT-2021-N-B53-TT343-12.xls
20Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo từng lĩnh vực năm 20212021Biểu mẫu số 5227/QĐ-UBND12/1/202127-QD-UBND.doc, 27-QD-UBND.pdf, DT-2021-N-B52-TT343-12.pdf, DT-2021-N-B52-TT343-12.xls
123456
Thống kê truy nhập
  • Trang được mở: 834
  • Khách trong ngày: 696
  • Khách online: 58
  • Lượt khách: 1
Công khai ngân sách
Quản lý văn bản
Thông báo mời họp của UBND tỉnh
Fanpage UBND tinh
Cải cách thủ tục hành chính
Đăng ký tài sản
Văn bản pháp luật
Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu
Công báo Lai Châu
Bộ Tài chính