Dự thảo Hướng dẫn một số nội dung thực hiện Nghị quyết số 21/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh

Cập nhật: 14/5/2018 | 9:01:27 AM
Thực hiện Công văn số 255/UBND-TH ngày 05/3/2017 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 21/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh Lai Châu. Để tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 21/2017/NQ-HĐND đảm bảo thống nhất, đúng quy định, Sở Tài chính dự thảo hướng dẫn một số nội dung thực hiện Nghị quyết số 21/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tham gia ý kiến bằng văn bản và gửi về Sở Tài chính trước ngày 11/5/2018.
  • Xem tin theo ngày
Thống kê truy nhập
  • Trang được mở: 1477
  • Khách trong ngày: 263
  • Khách online: 54
  • Lượt khách: 1,872,315
Quản lý văn bản
Thông báo mời họp của UBND tỉnh
Cục Tin học
Cải cách thủ tục hành chính
Đăng ký tài sản
Văn bản pháp luật
Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu
Công báo Lai Châu
Bộ Tài chính