STTTên báo cáoNăm báo cáoBiểu mẫuSố quyết định/Văn bản công bốNgày công bốĐường dẫn toàn văn
1Thực hiện chi ngân sách địa phương Quý IV năm 20202021Biểu mẫu số 6111/BC-STC15/1/202111 BC-STC Bao cao cong khai nam 2020.doc, 11 BC-STC Bao cao cong khai nam 2020.pdf, TH-2020-N-B61-TT343-12.pdf, TH-2020-N-B61-TT343-12.xlsx
2Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước Quý IV năm 20202021Biểu mẫu số 6011/BC-STC15/1/202111 BC-STC Bao cao cong khai nam 2020.doc, 11 BC-STC Bao cao cong khai nam 2020.pdf, TH-2020-N-B60-TT343-12.pdf, TH-2020-N-B60-TT343-12.xls
3Cân đối ngân sách địa phương Quý IV năm 20202021Biểu mẫu số 5911/BC-STC15/1/202111 BC-STC Bao cao cong khai nam 2020.doc, 11 BC-STC Bao cao cong khai nam 2020.pdf, TH-2020-N-B59-TT343-12.pdf, TH-2020-N-B59-TT343-12.xls
4Danh mục các chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước năm 20212021Biểu mẫu số 5827/QĐ-UBND12/1/202127-QD-UBND.doc, 27-QD-UBND.pdf, DT-2021-N-B58-TT343-12.pdf, DT-2021-N-B58-TT343-12.xls
5Dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện năm 20212021Biểu mẫu số 5727/QĐ-UBND12/1/202127-QD-UBND.doc, 27-QD-UBND.pdf, DT-2021-N-B57-TT343-12.pdf, DT-2021-N-B57-TT343-12.xls
6Dự toán bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách huyện, thành phố năm 20212021Biểu mẫu số 5627/QĐ-UBND12/1/202127-QD-UBND.doc, 27-QD-UBND.pdf, DT-2021-N-B56-TT343-12.pdf, DT-2021-N-B56-TT343-12.xls
7Dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách từng huyện năm 20212021Biểu mẫu số 5527/QĐ-UBND12/1/202127-QD-UBND.doc, 27-QD-UBND.pdf, DT-2021-N-B55-TT343-12.pdf, DT-2021-N-B55-TT343-12.xls
8Tỷ lệ % các khoản thu phân chia giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 20212021Biểu mẫu số 5427/QĐ-UBND12/1/202127-QD-UBND.doc, 27-QD-UBND.pdf, DT-2021-N-B54-TT343-12.pdf, DT-2021-N-B54-TT343-12.xls
9Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo từng lĩnh vực năm 20212021Biểu mẫu số 5327/QĐ-UBND12/1/202127-QD-UBND.doc, 27-QD-UBND.pdf, DT-2021-N-B53-TT343-12.pdf, DT-2021-N-B53-TT343-12.xls
10Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo từng lĩnh vực năm 20212021Biểu mẫu số 5227/QĐ-UBND12/1/202127-QD-UBND.doc, 27-QD-UBND.pdf, DT-2021-N-B52-TT343-12.pdf, DT-2021-N-B52-TT343-12.xls
11Dự toán chi Ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo từng lĩnh vực năm 20212021Biểu mẫu số 5127/QĐ-UBND12/1/202127-QD-UBND.doc, 27-QD-UBND.pdf, DT-2021-N-B51-TT343-12.pdf, DT-2021-N-B51-TT343-12.xls
12Dự toán chi Ngân sách địa phương , chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 20212021Biểu mẫu số 5027/QĐ-UBND12/1/202127-QD-UBND.doc, 27-QD-UBND.pdf, DT-2021-N-B50-TT343-12.pdf, DT-2021-N-B50-TT343-12.xls
13Dự toán thu Ngân sách nhà nước năm 20212021Biểu mẫu số 4927/QĐ-UBND12/1/202127-QD-UBND.doc, 27-QD-UBND.pdf, DT-2021-N-B49-TT343-12.pdf, DT-2021-N-B49-TT343-12.xls
14Dự toán thu Ngân sách nhà nước năm 20212021Biểu mẫu số 4827/QĐ-UBND12/1/202127-QD-UBND.doc, 27-QD-UBND.pdf, DT-2021-N-B48-TT343-12.pdf, DT-2021-N-B47-TT343-12.xls
15Cân đối nguồn thu, chi dự toán Ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện năm 20212021Biểu mẫu số 4727/QĐ-UBND12/1/202127-QD-UBND.doc, 27-QD-UBND.pdf, DT-2021-N-B47-TT343-12.pdf, DT-2021-N-B47-TT343-12.xls
16Cân đối Ngân sách địa phương năm 20212021Biểu mẫu số 4627/QĐ-UBND12/1/202127-QD-UBND.doc, 27-QD-UBND.pdf, DT-2021-N-B46-TT343-12.pdf, DT-2021-N-B46-TT343-12.xls
17Quyết toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 20192021Biểu mẫu số 6822/QĐ-UBND12/1/202122-QD-UBND.doc, 22-QD-UBND.pdf, QT-2019-N-B68-TT343-12.pdf, QT-2019-N-B68-TT343-12.xlsx
18Quyết toán chi bổ sung từ ngân sách tỉnh cho ngân sách cấp huyện năm 20192021Biểu mẫu số 6722/QĐ-UBND12/1/202122-QD-UBND.doc, 22-QD-UBND.pdf, QT-2019-N-B67-TT343-12.pdf, QT-2019-N-B67-TT343-12.xlsx
19Quyết toán chi Ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức năm 20192021Biểu mẫu số 6622/QĐ-UBND12/1/202122-QD-UBND.doc, 22-QD-UBND.pdf, QT-2019-N-B66-TT343-12.pdf, QT-2019-N-B66-TT343-12.xlsx
20Quyết toán chi Ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 20192021Biểu mẫu số 6522/QĐ-UBND12/1/202122-QD-UBND.doc, 22-QD-UBND.pdf, QT-2019-N-B65-TT343-12.pdf, QT-2019-N-B65-TT343-12.xlsx
123456
Thống kê truy nhập
  • Trang được mở: 50
  • Khách trong ngày: 31
  • Khách online: 14
  • Lượt khách: 1
Công khai ngân sách
Quản lý văn bản
Thông báo mời họp của UBND tỉnh
Cục Tin học
Cải cách thủ tục hành chính
Đăng ký tài sản
Văn bản pháp luật
Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu
Công báo Lai Châu
Bộ Tài chính