STTTên báo cáoNăm báo cáoBiểu mẫuSố quyết định/Văn bản công bốNgày công bốĐường dẫn toàn văn
1Báo cáo Tình hình thực hiện kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước Khu vực VII về Kiểm toán ngân sách địa phương năm 2019 tỉnh Lai Châu202197/BC-UBND8/4/2021Tinh hinh thuc hien KLKT nam 2019.rar
2Báo cáo Tình hình thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước những năm trước chưa thực hiện tỉnh Lai Châu202183/BC-UBND31/3/2021Tinh hinh thuc hien KLKT nhung nam truoc.rar
3Tình hình thực hiện vay và trả nợ của địa phương năm 2020202114/BC-UBND15/1/202114 BC - UBND.pdf, Bieu kem theo BC 14.pdf, Du thao BC UBND.doc, Bieu bao cao vay nam 2020.xlsx
4Thực hiện chi ngân sách địa phương Quý IV năm 20202021Biểu mẫu số 6111/BC-STC15/1/202111 BC-STC Bao cao cong khai nam 2020.doc, 11 BC-STC Bao cao cong khai nam 2020.pdf, TH-2020-N-B61-TT343-12.pdf, TH-2020-N-B61-TT343-12.xlsx
5Ước thực hiện thu ngân sách nhà nước Quý IV năm 20202021Biểu mẫu số 6011/BC-STC15/1/202111 BC-STC Bao cao cong khai nam 2020.doc, 11 BC-STC Bao cao cong khai nam 2020.pdf, TH-2020-N-B60-TT343-12.pdf, TH-2020-N-B60-TT343-12.xls
6Cân đối ngân sách địa phương Quý IV năm 20202021Biểu mẫu số 5911/BC-STC15/1/202111 BC-STC Bao cao cong khai nam 2020.doc, 11 BC-STC Bao cao cong khai nam 2020.pdf, TH-2020-N-B59-TT343-12.pdf, TH-2020-N-B59-TT343-12.xls
7Danh mục các chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước năm 20212021Biểu mẫu số 5827/QĐ-UBND12/1/202127-QD-UBND.doc, 27-QD-UBND.pdf, DT-2021-N-B58-TT343-12.pdf, DT-2021-N-B58-TT343-12.xls
8Dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện năm 20212021Biểu mẫu số 5727/QĐ-UBND12/1/202127-QD-UBND.doc, 27-QD-UBND.pdf, DT-2021-N-B57-TT343-12.pdf, DT-2021-N-B57-TT343-12.xls
9Dự toán bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách huyện, thành phố năm 20212021Biểu mẫu số 5627/QĐ-UBND12/1/202127-QD-UBND.doc, 27-QD-UBND.pdf, DT-2021-N-B56-TT343-12.pdf, DT-2021-N-B56-TT343-12.xls
10Dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách từng huyện năm 20212021Biểu mẫu số 5527/QĐ-UBND12/1/202127-QD-UBND.doc, 27-QD-UBND.pdf, DT-2021-N-B55-TT343-12.pdf, DT-2021-N-B55-TT343-12.xls
11Tỷ lệ % các khoản thu phân chia giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 20212021Biểu mẫu số 5427/QĐ-UBND12/1/202127-QD-UBND.doc, 27-QD-UBND.pdf, DT-2021-N-B54-TT343-12.pdf, DT-2021-N-B54-TT343-12.xls
12Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo từng lĩnh vực năm 20212021Biểu mẫu số 5327/QĐ-UBND12/1/202127-QD-UBND.doc, 27-QD-UBND.pdf, DT-2021-N-B53-TT343-12.pdf, DT-2021-N-B53-TT343-12.xls
13Dự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo từng lĩnh vực năm 20212021Biểu mẫu số 5227/QĐ-UBND12/1/202127-QD-UBND.doc, 27-QD-UBND.pdf, DT-2021-N-B52-TT343-12.pdf, DT-2021-N-B52-TT343-12.xls
14Dự toán chi Ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo từng lĩnh vực năm 20212021Biểu mẫu số 5127/QĐ-UBND12/1/202127-QD-UBND.doc, 27-QD-UBND.pdf, DT-2021-N-B51-TT343-12.pdf, DT-2021-N-B51-TT343-12.xls
15Dự toán chi Ngân sách địa phương , chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 20212021Biểu mẫu số 5027/QĐ-UBND12/1/202127-QD-UBND.doc, 27-QD-UBND.pdf, DT-2021-N-B50-TT343-12.pdf, DT-2021-N-B50-TT343-12.xls
16Dự toán thu Ngân sách nhà nước năm 20212021Biểu mẫu số 4927/QĐ-UBND12/1/202127-QD-UBND.doc, 27-QD-UBND.pdf, DT-2021-N-B49-TT343-12.pdf, DT-2021-N-B49-TT343-12.xls
17Dự toán thu Ngân sách nhà nước năm 20212021Biểu mẫu số 4827/QĐ-UBND12/1/202127-QD-UBND.doc, 27-QD-UBND.pdf, DT-2021-N-B48-TT343-12.pdf, DT-2021-N-B48-TT343-12.xls
18Cân đối nguồn thu, chi dự toán Ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện năm 20212021Biểu mẫu số 4727/QĐ-UBND12/1/202127-QD-UBND.doc, 27-QD-UBND.pdf, DT-2021-N-B47-TT343-12.pdf, DT-2021-N-B47-TT343-12.xls
19Cân đối Ngân sách địa phương năm 20212021Biểu mẫu số 4627/QĐ-UBND12/1/202127-QD-UBND.doc, 27-QD-UBND.pdf, DT-2021-N-B46-TT343-12.pdf, DT-2021-N-B46-TT343-12.xls
20Quyết toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện năm 20192021Biểu mẫu số 6822/QĐ-UBND12/1/202122-QD-UBND.doc, 22-QD-UBND.pdf, QT-2019-N-B68-TT343-12.pdf, QT-2019-N-B68-TT343-12.xlsx
123456
Thống kê truy nhập
  • Trang được mở: 140
  • Khách trong ngày: 269
  • Khách online: 41
  • Lượt khách: 1
Công khai ngân sách
Quản lý văn bản
Thông báo mời họp của UBND tỉnh
Fanpage UBND tinh
Cải cách thủ tục hành chính
Đăng ký tài sản
Văn bản pháp luật
Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu
Công báo Lai Châu
Bộ Tài chính