Khởi động Dự án TABMIS giai đoạn cuối: Nhanh chóng sử dụng, vận hành và làm chủ hệ thống

Cập nhật: 26/9/2012 | 4:35:06 AM
Ngày 24/9, với sự nỗ lực của toàn ngành Tài chính, quá trình triển khai dự án TABMIS đang đi vào giai đoạn cuối với lễ Khởi động Dự án TABMIS trên địa bàn 04 tỉnh Thanh Hóa, Sơn La, Lai Châu và Điện Biên. Cùng với việc triển khai thành công thí điểm tại Hải Phòng, Hà Nam và các đơn vị tại Bộ Tài chính, Kho bạc nhà nước vào tháng 4/2009, trên cơ sở kết quả và kinh nghiệm rút ra, Bộ Tài chính đã cho phép chính thức triển khai hệ thống TABMIS diện rộng trên phạm vi cả nước.
Thống kê truy nhập
  • Trang được mở: 429
  • Khách trong ngày: 383
  • Khách online: 70
  • Lượt khách: 1
Công khai ngân sách
Quản lý văn bản
Thông báo mời họp của UBND tỉnh
Fanpage UBND tinh
Cải cách thủ tục hành chính
Đăng ký tài sản
Văn bản pháp luật
Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu
Công báo Lai Châu
Bộ Tài chính