Công bố danh mục thủ tục hành chính mới thuộc Sở Tài chính Lai Châu

Cập nhật: 26/12/2019 | 3:59:31 PM

Ngày 13/11/2019, UBND tỉnh Lai Châu đã ban hành Quyết định số 1510/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới; danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính Lai Châu

(Nguồn: Sở Tài chính)

TIN ĐĂNG MỚI NHẤT
Thống kê truy nhập
  • Trang được mở: 409
  • Khách trong ngày: 437
  • Khách online: 261
  • Lượt khách: 1
Công khai ngân sách
Quản lý văn bản
Thông báo mời họp của UBND tỉnh
Cục Tin học
Cải cách thủ tục hành chính
Đăng ký tài sản
Văn bản pháp luật
Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu
Công báo Lai Châu
Bộ Tài chính