Hệ thống cấp mã số cho các đơn vị có quan hệ với ngân sách

Cập nhật: 18/2/2016 | 2:41:59 PM
Từ ngày 01/01/2016, Sở Tài chính Lai Châu thực hiện triển khai Dịch vụ công trực tuyến cấp mã số mức độ 4 theo Thông tư số 185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính.
Thống kê truy nhập
  • Trang được mở: 417
  • Khách trong ngày: 367
  • Khách online: 68
  • Lượt khách: 1
Công khai ngân sách
Quản lý văn bản
Thông báo mời họp của UBND tỉnh
Fanpage UBND tinh
Cải cách thủ tục hành chính
Đăng ký tài sản
Văn bản pháp luật
Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu
Công báo Lai Châu
Bộ Tài chính