Thông tư 211/2014/TT-BTC

Cập nhật: 13/1/2015 | 7:56:18 AM

Thông tư quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2015

Tải văn bản đính kèm: 

(Nguồn: btc)

TIN ĐĂNG MỚI NHẤT
CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG
Thống kê truy nhập
  • Trang được mở: 871
  • Khách trong ngày: 739
  • Khách online: 48
  • Lượt khách: 1
Công khai ngân sách
Quản lý văn bản
Thông báo mời họp của UBND tỉnh