Sở Tài  chính tỉnh Lai Châu phát động nhắn tin ủng hộ phòng chống dịch Covid-19
Công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới của Sở Tài chính Lai Châu
Hướng dẫn báo cáo nhu cầu thực hiện tiền lương tăng thêm và trợ cấp theo Nghị định số 38/2019/NĐ-CP
Thực hiện chi trả tiền lương theo mức lương cơ sở 1.490.000đ/tháng từ ngày 01/7/2019
THÔNG BÁO
Tài chính Lai Châu một chặng đường
Sở Tài  chính tỉnh Lai Châu phát động nhắn tin ủng hộ phòng chống dịch Covid-19
Công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới của Sở Tài chính Lai Châu
Hướng dẫn báo cáo nhu cầu thực hiện tiền lương tăng thêm và trợ cấp theo Nghị định số 38/2019/NĐ-CP
Thực hiện chi trả tiền lương theo mức lương cơ sở 1.490.000đ/tháng từ ngày 01/7/2019
THÔNG BÁO
Tài chính Lai Châu một chặng đường
  • Trang chủ 1
  • Trang chủ 2
  • Trang chủ 3
Thống kê truy nhập
  • Trang được mở: 642
  • Khách trong ngày: 650
  • Khách online: 118
  • Lượt khách: 1
Công khai ngân sách
Quản lý văn bản
Thông báo mời họp của UBND tỉnh
Cục Tin học
Cải cách thủ tục hành chính
Đăng ký tài sản
Văn bản pháp luật
Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu
Công báo Lai Châu
Bộ Tài chính